Över 200 projekt får medel för dans inom Skapande skola

Bland de kommuner och skolor som tilldelas medel för Skapande skola-projekt i årets omgång, har 222 projekt ett inslag av dans. Totalt fördelas 177 miljoner kronor till professionell kulturverksamhet i skolan och 860 000 elever från förskoleklass till årskurs 9 i grundskolan beräknas ta del av årets satsning.

”Det är glädjande att dansen tar så stor plats inom Skapande skola och att mer än 200 projekt har en danskomponent!”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet dans i skolan. ”Det visar att dansen har en självklar plats i skolan och att intresset bland kommunerna är stort.”

Skapande skolan-bidraget som fördelas på 264 kommuner och 114 friskolor samt två statliga skolor fördelas av Kulturrådet till grundskolan, särskolan och förskoleklass. Bidraget har funnits sedan 2008. och 91 procent av kommunerna söker bidraget varje år.

I år sökte 394 skolhuvudmän, fördelade över hela landet, bidrag till aktiviteter för cirka 860 000 elever och det sammanlagda ansökningsbeloppet var 266 miljoner kronor. Totalt fördelar Kulturrådet cirka 177 miljoner kronor i bidrag till insatser inom Skapande skola.

Läs mer på Kulturrådets hemsida.

Kontakt:
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, Institutet Dans i skolan och universitetslektor i dans vid Danslärarutbildningen, Luleå tekniska universitet
Mobil: +46 (0)70 586 15 15
e-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se