Barn dansar arkitektur och Kirunas stadsflytt i snö

Möt den franske koreografen Stephane Imbert som skapar dans tillsammans med förskolebarn och personal från Bullerbyns förskola i Ferrumparkens snölekplats onsdag 11/2 kl. 10.30.

Kiruna vill skapa en attraktiv kommun där barn och ungdomar ges ett ökat inflytande över frågor som de uppfattar som viktiga. Genom olika uttrycksformer såsom t.ex. dansen, kan de unga ta plats i samhället. I dansen kan man uttrycka det som inte går med tal och skrift. Dansen är en av de äldsta formerna för kommunikation mellan människor.

I Kiruna finns en strategi för att förankra och vidareutveckla dansen i förskolor och skolor. Detta sker bl.a. genom danslärare från Kulturskolan men också i ett treårigt Skapande-skola projekt där Kiruna fått medel från Statens kulturråd för att kunna engagera danskonstnärer och internationella koreografer. Det handlar om stadsflytten, dansad arkitektur, centrum, periferi och identitet.

I många kommuner är det mycket svårt att få tag på danskompetens. Nätverksbyggandet har gjort det möjligt för Kiruna att hålla en hög kvalitet i utvecklingen av dans i förskolan - skolan och danskonsten.

Sedan flera år tillbaka har kommunen fått hjälp från det nationella Institutet Dans i skolan att hitta danskompetens och kontinuerligt arrangera kompetensutveckling i dans för lärare.

”I mötet mellan barnen från Kiruna och koreografen Stephane Imbert ser man att dansen är ett internationellt språk och hur de kan gestalta och ge form åt inre bilder, tankar och känslor”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetsledare för Institutet Dans i skolan.

Workshop med Stephane Imbert för lärare och förskollärare: onsdag 11/2 kl. 15.00 – 17.00 på Folkets hus

Kontakt för intervjuer och information: Cecilia Björklund Dahlgren, universitetslektor i dans vid Luleå tekniska universitet och verksamhetschef, Institutet Dans i skolan, tel. 070-586 15 15, cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

Foto: Stephane Imbert dansar i Ishotellet i Jukkasjärvi av Hans-Olof Utsi