Återgå till blogg

Trots att forskning visar att dans stärker barns kommunikation, empati och självkänsla är det ofta en nedprioriterad lärprocess på skolor och lärosäten. Med det som bakgrund väljer nu delar av lärarutbildningarna vid Luleå tekniska universitet att satsa p

Läs mer

"Det är ett drömyrke att vara danslärare", så sammanfattar dansläraren Malin Morin hur det är att arbeta som lärare i dans i skolan. Här berättar danslärare om yrket och vad de har lärt sig på danslärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet. 15 april

Läs mer

Institutet Dans i skolan har gjort en uppföljning av samtliga som examinerats som danslärare från Luleå tekniska universitet 2008–2017 samt Dans- och Cirkushögskolan från 2016 och 2017. Kartläggningen visar att de flesta arbetar som danslärare idag.

Läs mer

Institutet Dans i skolan har gjort en uppföljning över de som genomgått danslärarutbildning i Sverige sedan 2003 för att se vad de arbetar med nu. Studien visar att av 47 tillfrågade examinerade lärare, arbetar 43 som danslärare idag. Sedan 2003 finns d

Läs mer