Cecilia Björklund Dahlgren utsedd till professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet

Institutet Dans i skolans verksamhetschef och universitetslektorn Cecilia Björklund Dahlgren har befordrats till professor i danspedagogik på konstnärlig grund vid Luleå tekniska universitet.

— Professuren i danspedagogik är ett otroligt viktigt erkännande för dansen, danspedagogiken och utvecklingsarbetet Dans i skolan, säger professor Cecilia Björklund Dahlgren om utnämningen.

— Min vision är att alla elever ska få tillgång till dansen som konstform i skolan på samma vis som eleverna möter litteraturen, musiken och bilden. Jag gläds åt allt jag har kunnat åstadkomma inom området danspedagogik och Dans i skolan (förskola, grundskola, gymnasium och högskola). Jag är ivrig att vidareutveckla och stärka området tillsammans med kommuner, skolor, högskolor, näringsliv och utbildnings-och kulturdepartementet där utvecklingsarbetet Dans och integration i skola och högskola är ett prioriterat område.

Cecilia Björklund Dahlgren fick högre utbildning i dans vid Operans Balettelevskola, London Contemporary Dance School och vid Ecole superieure de la danse classique i Cannes. Tidigt väcktes intresset för danspedagogik och koreografi för barn och ungdomar och det blev ett omfattande turnerande med Bolidenbaletten i många länder bl.a. i franska kulturhus och på Lincoln Center i New York. I slutet av 70-talet tog Cecilia danspedagogexamen vid Statens Dansskola, nuvarande Dans och Cirkushögskolan i Stockholm.
Hon har drygt 40 års kunskaper och erfarenheter från danskonstens område. Exempel på några viktiga insatser för utvecklingen av danspedagogiken och Dans i skolan som Cecilia gjort:

pionjärarbete med danskonst för och med barn och ungdomar och startat obligatorisk dansundervisning i grundskolan i Skellefteå kommun, den första i landet samt utarbetat en särskild metodik för arbetsfältet bedrivit kunskapsbildningsarbete och opinionsbildning som bl.a. resulterat i att Kulturrådet fick i uppdrag av regeringen att ansvara för det nationella utvecklingsarbetet Dans i skolan under hennes ledning som riksdanskonsulent 1986–2009 skapat en starkare infrastruktur för danskonsten genom inrättandet av regionala danskonsulenter som idag finns i 19 regioner för att främja danskonsten regionalt med ett särskilt starkt uppdrag för barn och unga tagit initiativ till dans i den akademiska världen och koordinerat projekt och fristående kurser så att dansen som konstform har introducerats vid flera lärarutbildningar och högskolor tagit initiativ till och skapat Sveriges första Danslärarutbildning vid Luleå tekniska universitet, Campus Piteå (metodutvecklingsarbete, vidgad syn på danskonst, danspedagogik och helhetssyn på dansen och dess betydelse i lärarutbildning och samhällsutveckling) tagit initiativ till och är stiftare tillsammans med Piteå kommun för Stiftelsen Institutet Dans i skolan som har ett regeringsuppdrag där Cecilia är verksamhetschef bedriver nationellt och internationellt nätverksbyggande (Dans i skolan-biennaler, sommarakademier, nordiska forskningskonferenser, europeiskt nätverk, Dans i skolan-manifestationer) har tillsammans med styrelsen för Institutet Dans i skolan tagit initiativ så att Luleå tekniska universitet, Institutet Dans i skolan, Piteå kommun och Skellefteå kommun bygger upp en Nationell Plattform för Dans i skolan med stöd från Kulturrådet och Sparbanken Nord har sedan 80-talet upprättat och vårdat kontakter med externa finansiärer och som till dags dato genererat en betydande summa för främjande av dans för barn och ungdomar i skola och högskola.

Cecilia Björklund Dahlgren har sedan 2008 varit universitetslektor på konstnärlig grund vid Luleå tekniska universitet och hon är även verksamhetschef för Stiftelsen Institutet Dans i skolan.

Sedan 2003 har Cecilia Björklund Dahlgren varit drivkraften bakom utvecklingen av Sveriges första danslärarutbildning vid LTU med ämnen såsom: Dansgestaltning, ämnesdidaktik, danskunskap, dansens estetik och historia, Koreografi för barn och unga och verksamhetsförlagt lärande. Från LTU examineras en helt ny lärarkategori, dansläraren. 92% av de utbildade danslärarna från LTU i Piteå får direkt efter examen spännande tjänster runt om i landet.

Tidigare anställningar och uppdrag innefattar verksamhetsledare, Nationella programmet Dans i skolan där Kulturrådet, Myndigheten för skolutveckling och Nationellt främjande av god hälsa för barn och ungdom (NCFF) vid Örebro universitet samverkade och uppdraget som riksdanskonsulent vid Kulturrådet.

Cecilia Björklund Dahlgren har även varit expert till Universitetskanslersämbetet och Högskoleverket vid examenstillståndsprövning i dans, haft uppdrag som ämnessakkunnig i dans att bedöma examensrättsprövning vid ansökningar om tillstånd att få ge ämneslärarexamen i dans för gymnasieskolan och expert till Högskoleverket vid examenstillståndsprövningar av nya lärarexamina 2010. Uppdrag som ämnessakkunnig att bedöma examensrättsprövningar från landets samtliga lärosäten med estetiska ämnen (bild, musik, slöjd, teater, idrott och dans).
Intresset för danspedagogik och Dans i skolan ökar:

110 kommuner har dans på schemat under professionell ledning Sveriges första Danslärarutbildning vid LTU Dansläraren – en helt ny lärarkategori Forskning inom området Dans i skolan utvecklas Nationell plattform för Dans i skolan under uppbyggnad Professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet

— Det känns helt fantastiskt att bli befordrad till professor i danspedagogik på konstnärlig grund! Nu kan vi tala om Genombrott för Dans i skolan i Sverige och det är Norrbotten och Västerbotten som visar vägen och genom en professor i danspedagogik vid LTU får området stort erkännande och stark legitimitet, säger Cecilia Björklund Dahlgren.

Sveriges första professor i danspedagogik på konstnärlig grund (LTU)

Kontakt:
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, Institutet Dans i skolan, tel. 070-586 15 15