Dags för Dans i skolan-biennal!

Den sjunde nationella biennalen har fokus på hållbarhet och hålls i Piteå 12–13 oktober

Norrbotten och Västerbotten visar vägen för utveckling av danskonsten i skolan.

Hållbarhet är i fokus när Institutet Dans i skolan arrangerar den sjunde Dans i skolan-biennalen "Dans, hälsa, estetik och lärande" 12–13 oktober i Piteå i samarbete med Luleå tekniska universitet, Skellefteå kommun och Piteå kommun. Dansens självklara plats på skolschemat lyfts fram vid biennalen som är ett unikt tillfälle att ta del av det omfattande arbete som bedrivs i Sverige inom området dans och lärande. Engagemang, ansvar och hållbarhet synliggörs och strategier diskuteras för att kunna nå målet Dans i skolan för alla! Bredd och elit möts och konst och vetenskap går hand i hand när dansen förankras i utbildningsväsendet.

Dans för ett hållbart samhälle!

Den sjunde Dans i skolan-biennalen ”Dans, hälsa, estetik och lärande” har siktet inställt på Agenda 2030 och de sjutton globala målen för hållbar utveckling. Dansen hjälper oss in i ett lärande, som gör att vi inte bara vet vad som behöver förändras, utan även är med och skapar den förändring som behövs.

— Det är fantastiskt att äntligen få arrangera Dans i skolan-biennalen, en nationell mötesplats för barn, ungdomar, lärare, förskolepersonal rektorer, politiker, danskonstnärer och forskare efter en svår tid av restriktioner. Pandemin har inneburit stora prövningar då vi inte har kunnat mötas fysiskt och social distansering har tagit över vårt sätt att leva. Under denna svåra prövotid ser vi hur stort behov vi har av kulturupplevelser. Kulturen och särskilt dansen har varit viktig under den utmanande coronatiden. I ett hållbart samhälle har kulturen en nödvändig och naturlig plats. Detta har den senaste tiden visat oss, säger Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet och verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.

Möten i dans

Biennalen är ett fysiskt evenemang under två dagar som arrangeras på Studio Acusticum och i Luleå tekniska universitets vackra danssalar på Musikhögskolan i Piteå. Medverkar gör bland andra kultur- och demokratiminister Amanda Lind digitalt, Helena Stenberg, kommunalråd i Piteå, Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson, Monika Sonde, chef för utbildning och arbetsmarknad, SKR, Eva Hamilton, styrelseordförande för Luleå tekniska universitet, och Institutet Dans i skolans styrelseordförande Björn Sprängare. Här möts också representanter för kommuner och regioner, lärare, rektorer, förskolepersonal, dansare, forskare, koreograferar, danslärare, barn och unga. Möten i dans skapas mellan förskolebarn och elever från Piteå, Skellefteå, Stockholm och sameskolan i Kiruna.

Dans i skolan för alla!

— Nu vill vi accelerera ut från Coronapandemin med kulturens samlade krafter för att möta den stora efterfrågan som finns efter kultur och konstupplevelser och i synnerhet dansworkshops, föreställningar och seminarier. Ledord för Biennalen är dans, hälsa, uttryck, lärande, delaktighet, identitet, autenticitet, hållbarhet och pandemi, berättar Cecilia Björklund Dahlgren.

Nu ser vi ett ökat intresse för dans i skolan och det är kommunerna i Norrbotten som visar vägen för detta. Gemensamt manifesteras dansens självklara plats i skolan från förskola, grundskola, kulturskola, gymnasium till högskola under den nationella Dans i skolan-biennalen i Piteå.

Programpunkter från A till Ö

På programmet står workshops, seminarier, samtal, dansföreställningar från A till Ö. Hela programmet finns på www.dansiskolan.se/biennal2021.

 • Renens år - Jojk och dans, Lars Ante Kuchmunen och Sameskolan i Kiruna
 • Wise Motion – dans och minnet, workshop med dansforskaren och neurologen Hanna Poikonen
 • Musikhögskolans kammarkör under ledning av Erik Westberg, dirigent och professor vid Musikhögskolan i Piteå
 • Workshop – Koreografiska signaturer med Martin Forsberg, konstnärlig ledare från Norrdans
 • Dans och hälsa i praktik och teori: Workshop med folkhälsoforskaren, medicine doktor Anna Duberg, Örebro universitet
 • Framtidens skola – kulturens och dansens roll diskuteras i rektorsseminarium
 • Förskolans nya mål - Kroppslig integritet: Med utgångspunkt i Förskolans nya läroplan, LpFö 18 utforskas Dans, uttryck, genus och bildspråk i en workshop med förskolebarn och vuxna med Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik, Luleå tekniska universitet, Anna Lindqvist universitetslektor, Umeå universitet och Gustaf Sixten Inga, förskollärare vid Sameskolan i Kiruna
 • Likvärdig skola – dans och integration: Workshop med elever och lärare från Särskolan och träningsskolan med danslärare från Piteå samt danslärare från Skellefteå som visar hur de integrerar dansen i alla skolor.
 • Forskningsseminarium - innovativa meningsutbyten forskare emellan: Ett öppet och innovativt samtal mellanolika dansforskare. Seminariet inleds med dansimprovisation och utforskande rörelse på scen av dansaren Anthony Lomuljo. Under pågående improvisation delar dansforskare sina intryck och reflektioner med utgångspunkt från "embodied knowledge" och forskning. Meningsutbyten sker i mötet med dansen och syftet är att skapa ett forum för hur forskning kan se ut i praktik och i teori.
 • Engagemang, ansvar och hållbarhet för Dans i skolan: Panelsamtal mellan Skolverket, Kulturrådet, SKR, kommuner, högskolor och Institutet Dans i skolan
 • Norrdans: Föreställningen One, one, one i koreografi av Ioannis Mandafounis
 • Kroppskoll – Hållbar kropp: Kroppslig avläsning av varningssignaler på ohälsa och stress – hur hittar vi in till den inre hållbarheten? Exempel på forskning inom dans, hälsa och lärande med forskaren, professor Eva Bojner Horwitz. Kroppskoll undersöker tillsammans med dansstudenter vad hållbar kropp innebär.
 • Dansen som scenkonst för barn och unga - Samtal mellan koreografen Claire Parsons danskritikern Margareta Sörenson och konstnärliga ledare från Norrdans, Regionteater Väst och Dans i Nord.
 • Workshop - Dans och språkutveckling. Dansläraren Ida Sandor utvecklat projekt med dans, språk och identitet i Västerholmsskolan i Skärholmen.Genom dansen tar eleverna till sig kunskaper på nya sätt och utvecklar uttryck, delaktighet och identitet. Danslärarna Ida Sandor, Skärholmen och Malin Morin, Skellefteå delar med sig av samlade kunskaper inom området dans och språkutveckling.
 • Dans i förskolan: Anna Lindqvist, universitetslektor och Märta Pastorek Gripson, universitetslektor, forskar om undervisningsbegreppet i förskolan och kommer att presentera sitt pågående aktionsforskningsprojekt Dans i förskolan.
 • Att utbilda i dans inom högre utbildning: Workshop i jazzdans och Mattoxteknik under ledning av Tove Lojander, adjunkt i dans vid Luleå tekniska universitets dansutbildning och av studenterna utnämnd till årets lärare 2019 vid LTU. Workshopdeltagarna får möta danspedagogik och ämnesdidaktik för dans med utgångspunkt från jazzdans och Mattoxteknik.
 • Streetdans på schemat för alla och Improvisation och dansdidaktik inom street under ledning av Yared Cederlund som har varit verksam i dans och streetdans sedan 1998. Han både dansar professionellt och utbildar inom flera genrer av streetdans.
 • Årstider och Höstdans: Barn, ungdomar och vuxna från olika delar av landet dansar luften, vindarna, löven, lingonen, solen och solstrålarna för att tillsammans hylla naturen, årstidsväxlingarna, kretslopp och hållbarhet. Med Antonio Vivaldis musik dansas och välkomnas årstiderna.
 • Jag är fantastisk! Flamencodansaren och danspedagogen Tina Wezelius Gre- backen ger en workshop i flamenco med fokus på rytm, estetik, inlevelse och identitet. Deltagarna får själva dansa och ta del av ett dans i skolan-projekt från Elinsborgsskolan och Kvarnbyskolan i Rinkeby. Flamenco för förskolan, grundskolan, gymnasiet och högskolan.
 • Dans på Gymnasiet En workshop under ledning av danslärare som lyfter fram danspedagogikens möjligheter och utmaningar inom gymnasieskolan under ledning av Liv Trulsson, Växjö, Maria Danell, Piteå samt danselever från det estetiska programmet vid Strömbackaskolan i Piteå.
 • Seminarium/Workshop - Två av Sveriges främsta konsertpianister Love Derwinger och Roland Pöntinen ger ett seminarium med inblickar från livet som frilansande pianist, på och bakom scenen genom fyra decennier. De berättar om detta och spelar musik som betytt mycket för dem.
 • Att nå nya grupper med dans - kulturskolans uppdrag: Kulturskolor, danslärare, rektorer och beslutsfattare medverkar i seminariet tillsammans med Kulturskolerådet och Kulturskolecentrum vid Kulturrådet
 • Skapa rum - göra plats. Deltagarna undersöker rum, stad, hemkänsla och andra arkitekturbegrepp med hjälp av kropp och rörelse med Frida Brismar Pålsson, pedagogisk arkitekt. Frida talar också om skolans ”scenografi" och hur den påverkar elevernas vardagliga ” koreografier ”
 • Våroffer framförs av konsertpianisterna Roland Pöntinen och Love Derwinger och dans Liv Trulsson.
 • Choreographic folding  – Workshop med Tone Pernille Østern, professor i konstämnenas didaktik med vikt på dans vid NTNU Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, samt gästprofessor i dansdidaktik i samtida kontexter vid Stockholms konstnärliga högskola i choreographic folding som inkluderande och expanderande dansforskningspraktik.

Mer information

Mer information, presentation av medverkande och program finns på www.dansiskolan.se/biennal2021

Dans i skolan-biennalen hålls vartannat år. Sveriges sjunde Dans i skolan-biennal arrangeras av Institutet Dans i skolan i samarbete med Piteå kommun, Skellefteå kommun, Luleå tekniska universitet med stöd från Statens kulturråd och Sparbanken Nord.

Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef
Mobil: +46 (0)70 586 15 15
E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se