Dans för ett hållbart samhälle

Dansen kan hjälpa oss förstå vad ett hållbart samhälle innebär och vad vi behöver göra. Det skriver arrangörerna bakom den sjunde Dans i skolan-biennalen i ett debattinlägg i Piteå-tidningen.

Precis som dansen är hållbar utveckling en process. Dansen kan hjälpa oss förstå vad ett hållbart samhälle innebär och vad vi behöver göra. Ju mer vi förtydligar dansens relevans i relation till FN:s globala mål för hållbar utveckling, desto bättre förutsättningar skapar vi för ökad inlärning, förbättrad hälsa samt ökad tillit till att vi alla kan vara med och påverka vår egen och planetens överlevnad.

Läs hela inlägget.

Debattinlägget är skrivet av Anna Lindqvist, universitetslektor i pedagogik och biträdande rektor vid Lärarhögskolan, Umeå universitet, Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet, Eva Bojner Horwitz, ordförande för Institutet Dans i skolans Vetenskapliga råd., Björn Sprängare, ordförande för Institutet Dans i skolan.