Dans i alla förskolor i Karlstad

Visionen för Karlstads kommun är att alla 54 förskolor ska kunna arbeta med dansen som uttrycksform. På den Internationella Dansdagen 29 april idag manifesterar förskolor från Vårberg och Edsvalla tillsammans dansens självklara plats på förskolor genom en öppen dansstund på Sjösalaparkens torg.

Dansmanifestationen med dansande barn äger rum kl. 09.30-10.00 på fredag 29 april och det går bra att ställa frågor efteråt. 

Språk och kommunikation är grunden till allt

– I vårt systematiska kvalitetsarbete har vi sett att de estetiska lärprocesserna ofta bygger på intresse hos pedagoger och rektor snarare än att de styrs av läroplanen. Språk och kommunikation är grunden till allt, att använda sig av dans, musik, drama och andra uttrycksformer ger barnen ett bredare sätt att kommunicera på och det kommer att gynna måluppfyllelsen i senare skolformer. Visionen för förskolan i Karlstads kommun är att utveckla arbetet med de estetiska lärprocesserna, att delta i pilotprojektet Dans i förskolan är en del i det arbetet och målsättningen är så klart att alla 54 förskolor har deltagit om ett par år, och att det inte stannar vid ett projekt utan att kompetensutvecklingen av personalen leder till ett systematiskt arbetssätt på våra förskolor, säger Sarah Thorén, utbildningschef förskola vid Barn-och ungdomsförvaltningen i Karlstads kommun. 

– Att arbeta i projektet är oerhört givande och kul! Att få möta förskolebarn är extra spännande då feedbacken är så direkt och fantasin flödar. Att få vara med och utveckla motorik, förmågor och färdigheter hos barnen genom dans, rörelse och lek är ett toppenuppdrag! Jag hoppas också att det ger nya idéer och tankar till all personal som deltar i projektet, säger Emelie Persson, danslärare vid Kulturskolan i Karlstad. 

Nu ökar intresset för dans i förskolan i hela landet!

– Nu ökar intresset för dans i förskolan i hela landet! Enligt läroplanen för förskolan (LpFö 18) ska den ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet. Långt innan barnet uttrycker sig på annat sätt uttrycker det sig med sin kropp. I dansen tar man tillvara barns och ungas genuina behov av lek och rörelse. Att dansa är icke verbal kommunikation där dansen är språket. Nu vill förskolor få hjälp med dans och lärande med utgångspunkt i olika aspekter såsom den motoriska, sociala, emotionella, kulturella och estetiska. I dansen stärks barnens kroppsmedvetenhet och motorik och samtidigt utmanas fantasi, uttryck och det egna skapandet både som individ och i grupp. Från forskning och beprövade erfarenheter lyfter man fram hur viktigt språk dansen är för förskolebarnens utveckling och lärande, säger Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet och verksamhetschef för Stiftelsen Institutet Dans i skolan. 

Sommarakademier arrangeras

Från hösten kommer fler förskolor i Karlstad att introducera dans under ledning av danslärare samtidigt som förskolepersonalen får kompetensutveckling i danspedagogik. Som ett led i detta arrangeras en sommarakademi i Karlstad 17 juni med kunskapsbildning, workshops och föreläsningar för förskollärare, rektorer och annan personal. 

Kontakt

Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet och verksamhetschef för Stiftelsen Institutet Dans i skolan, mobil: 070-586 15 15 

Mer information