Dans i skolan – en självklarhet!

Hållbarhet i fokus på den sjunde Dans i skolan-biennalen 2021

Kulturminister Amanda Lind invigningstalade, Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson och Eva Hamilton, ordförande för Luleå tekniska universitet och hundratals dansande barn, unga och vuxna medverkade vid den sjunde nationella Dans i skolan-biennalen i Piteå 12–13 oktober.

– Tillsammans manifesterade vi dansens självklara plats i skolan och vi satte fokus på hållbarhet. Dans i skolan-biennalen blev en viktig mötesplats för inspiration, erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling, nätverksbyggande och mellan konst och vetenskap. Temat för biennalen vad ”Dans, hälsa, estetik och lärande” och alla uttryckte stor glädje att äntligen kunna mötas och dansa tillsammans igen efter en svår tid av pandemi, säger Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet och verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.

Syftet med biennalen är att lyfta fram dansen som det universella och viktiga språk som dans är och visa möten mellan bredd och elit. Intresset är stort för dans i skola och förskola. Drygt 100 kommuner har obligatorisk dansundervisning i grundskolan under ledning av danslärare och nu efterfrågas också dansen som uttrycksform i förskolorna.

Program och medverkande

På biennalprogrammet stod seminarier, dans, musik, föreläsningar, samtal och workshops för barn och ungdomar, lärare, förskolepersonal, danskonstnärer, rektorer, danslärare, kulturskapare, musiklärare, fritidspersonal, forskare, beslutsfattare och övriga intresserade som deltog.

Medverkade gjorde bland andra jojkaren Lars-Ánte Kuhmunen, kulturminister Amanda Lind, Eva Hamilton, ordförande, Luleå tekniska universitet, Helena Stenberg, kommunalråd, Piteå kommun , Agneta Hansson, kommunalråd, Skellefteå kommun, Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket, Monica Sonde ,chef för utbildning och arbetsmarknad, SKR , barn och elever  från skolor i Piteå, Kiruna, Stockholm och Södertälje, dansläraren Sara Lockby, streetdansaren Yared Cederlund, operabalettens dansare Anthony Lomuljo, flamencodansaren och pedagogen , Tina Wezelius Grebacken , dansläraren Liselott Berggren, koreografen Claire Parsons, dansforskaren Hanna Poikonen och Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa.

Deltagarna fick också njuta av konserten ”Våroffer” med konsertpianisterna Roland Pöntinen Love Derwinger och dansaren Liv Trulsson.

Röster om Dans i skolan-biennalen

Så här säger några av de medverkande och deltagarna vid Dans i skolan-biennalen 2021:

– Jag önskar er fina biennaldagar och gläds åt alla spännande workshops och dansaktiviteter som står på programmet!
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind

– Samverkan är nyckeln.
Ingrid Skare, tf. enhetschef Kultur i skolan vid Kulturrådet

– Alla barn ska få tillgång till dansen, det är vår målbild.
Björn Sprängare, ordförande för Institutet Dans i skolan

– Ljud, musik, teater och dans ska användas mer. Det är viktigt att synliggöra det som redan pågår idag och att visa både de som är proffs och amatörer, sida vid sida.
Monica Sonde, direktör/avdelningschef Utbildning och Arbetsmarknad, SKR

– Tack för att vi får höra rungande applåder igen!
Helena Stenberg, kommunalråd i Piteå vid invigningen av Dans i skolan-biennalen

– Norrbotten har allt att vinna på att satsa på dans, musik och kultur! 11 av 14 kommuner i regionen har dans på schemat. Ett uppdrag för dans i förskolan ligger inte så långt bort, det ligger i tiden!
Eva Hamilton, ordförande för Luleå tekniska universitet

– Vi har siktet inställt på Dans i skolan för alla!
Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet och verksamhetschef för Institutet Dans i skolan

– Dans är livet!
Skolelev

– Vad händer i våra kroppar när vi dansar? Vi måste bredda dansens och musikens roll i skolan. De är oskiljaktiga.
Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa vid Kungliga Musikhögskolan

– Skolan ska vara ett bildningstempel. Bildning handlar om att utveckla sina drömmar, att utveckla det man har inom sig, och dansen är såklart en självklar del av bildning
Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket

– Jag känner mig härlig när jag dansar!
Högstadieelev

– Håll i och håll ut!
Katarina Sixten Inga, rektor för Kiruna Sameskola som har dans på skolschemat

– Utan dansen kan man inte nå målen i Förskolans läroplan, LpFö 18
Lotta Rajalin , förskolerektor, Stockholm

– Vi behöver mer kompetens inom barnrättsfrågor i skolan. Vi måste släppa ifrån oss lite och ge lite mer plats till barnen.
Sylvia Carlsdotter, rektor, Kulturskolan, Simrishamn

Nyckelord för Dans i skolan-biennalen 2021 var ”Dans, hälsa, delaktighet, hållbarhet och Dans på Moder jord”.

Utvecklingsarbetet Dans i skolan stärks

  • Plattformen för Dans i skolan, som är under uppbyggnad av Institutet Dans i skolan i samverkan med Luleå tekniska universitet, Skellefteå kommun och Piteå kommun, bjuder in Skolverket, SKR och Kulturrådet för att gemensamt utveckla de nationella strategierna för dans i skolan
  • Institutet Dans i skolan kommer lyfta fram goda exempel på dans i skolan för att kunna öka intresset och ansvarstagandet så att fler barn och unga får tillgång till dansen som uttrycksform i sina vardagsmiljöer, skola och förskola
  • Institutet Dans i skolan koordinerar pilotprojektet Dans i förskolan i 10 kommuner, som kan utvecklas till ett nationellt nätverk för Dans i förskolan
  • Dans i skolans vetenskapliga råd utvecklar forskningsstrategier för området och projekterar för långsiktigt forskningsprojekt
  • Gemensamt skapas nya och spännande sammanhang för dans i skolan och i samhällsutvecklingen med social och ekologisk hållbarhet

Mer information

Mer information, presentation av medverkande och program finns på www.dansiskolan.se/biennal2021

Dans i skolan-biennalen hålls vartannat år. Sveriges sjunde Dans i skolan-biennal arrangerades av Institutet Dans i skolan i samarbete med Piteå kommun, Skellefteå kommun, Luleå tekniska universitet med stöd från Statens kulturråd och Sparbanken Nord.

Kontakt

Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef
Mobil: +46 (0)70 586 15 15
E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se 

Foto: Hans-Olof Utsi