Dans i skolan för alla! Första gången skolklasser dansar på Kungliga Operan i Stockholm

Dans i skolan för alla står i fokus när skolklasser och danskonstnärer från Frankrike, Litauen och Sverige manifesterar dansens plats på skolschemat.

 

Sveriges första Dans i skolan-biennal "Barnen, dansen och yttrandefriheten" äger rum den 5-7 oktober 2007 på Kungliga Operan, Dansmuseet och Kungliga Svenska Balettskolan där skolklasser tillsammans med beslutsfattare, skolledare, lärare, danslärare och koreografer visar vilket självklart språk dansen är i barns och ungas vardagsmiljö/skolan.

 

-Biennalen är ett möte mellan bredd och elit. Den svenska dans i skola-modellen är unik och intresset ökar nu när många skolor vill introducera dans på schemat. Dans är naturligtvis fysisk aktivitet, men det är också så mycket mer. I dansen får eleverna gestalta och ge form åt inre bilder, tankar och känslor både som individ och i grupp. I Frankrike finns en tradition med dans i skolan där professionella koreografer skapar dans tillsammans med eleverna. Vi vill visa vilket internationellt språk dans är och ge möjlighet till spännande erfarenhetsutbyten mellan länderna, berättar Cecilia Björklund Dahlgren, utvecklingsledare för Programmet Dans i skolan och initiativtagare till biennalen.

 

I biennalen medverkar kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth som i dagarna presenterat regeringens stora satsning på 55 miljoner för Skapande skola. - Med Skapande skola vill regeringen ta ett nationellt och långsiktigt ansvar för att elever i hela landet ska få uppleva kultur och inspireras till eget skapande samtidigt som det stärker möjligheterna att nå de prioriterade kunskapsmålen, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

 

I Dans i skolan-biennalen medverkar också hjärnforskaren Martin Ingvar, utvecklingsledaren för programmet Dans i skolan Cecilia Björklund Dahlgren och Kungl. Balettens chef Madeleine Onne.

Från Frankrike kommer ett antal särskilda hedersgäster: Marcelle Bonjour, nationell konsulent för dans i skolan i Frankrike, Farid Berki, pionjär inom fransk hip-hop, Bruno Danjoux, dansare och koreograf med inriktning mot den franska dans i skolan-modellen.

 

Dessutom dansar Kungl. Baletten, elever från Kungliga Svenska Balettskolan och den litauiske dansaren Birute Baneviciuté. Bland de många dansande barn och ungdomar som medverkar finns en högstadieklass från den franska Parisförorten Villiers-le-Bel och en lågstadieklass från Backeskolan i Piteå som under två veckor har arbetat med två franska koreografer enligt den franska modellen och förskolebarn från Litauen.

 

Biennalen arrangeras av Statens kulturråd och programmet Dans i skolan i samarbete med Kungliga Operan, Dansmuseet och Kungliga Svenska Balettskolan.

 

Kontakt för intervjuer och pressackreditering: Cecilia Björklund Dahlgren, Utvecklingsledare för programmet Dans i skolan Telefon: 070-586 15 15 E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se (cecilia.bjorklund.dahlgren)

 

Helene Komlos Grill, Projektledare för Dans i skolan-biennalen Telefon: 073-360 46 94 E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se (helene.komlos.grill)