Dans i skolan-satsningar tilldelas Skapande skola-medel

I årets omgång av Skapande skola fördelar Kulturrådet 170 miljoner kronor till professionell kulturverksamhet i skolan. Bland annat får 19 000 elever i Norrbottens grundskolor och 25 000 elever i Dalarna del av medlen för dans- och kulturprojekt.
 
Sameskolstyrelsen, som för första gången sökt pengar för ett gemensamt projekt för sina sameskolor i Karesuando, Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Tärnaby, tilldelas 320 000 kronor för första året av ett planerat treårigt projekt med vänskolor där man med hjälp av professionella danskonstnärer vill utveckla möten över språkgränserna mellan elever från sameskolorna och nyanlända elever.
 
I år omfattar ansökningarna 879 000 elever totalt, en ökning med cirka sju procent jämfört med förra året. Många nyanlända får ta del av Skapande skola och de flesta skolhuvudmän har ett integrationsperspektiv i sina ansökningar. Det senaste året har skolorna tagit emot många nyanlända barn och Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att integrera de barnen i skolan och samhället.
 
– Dans är ett internationellt språk som kommer att stödja skolorna i deras arbete att skapa möten mellan nyanlända barn och elever i skolorna, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef vid det nationella Institutet Dans i skolan, om Skapande skola som i år prioriterat insatser som utvecklar elevernas förmågor inom kulturområdet och samtidigt ger möjlighet till förståelse för olika kulturer och nya kontaktytor.
 
Skapande skola är inne på sitt åttonde år och stödet ges till dans, museibesök, bild, musik, slöjd, teater, filmskapande och eget skrivande i skolan. Cirka 400 skolhuvudmän får bidrag från Skapande skola i årets omgång. Trots att ansökningarna håller högre kvalitet får skolorna en mindre summa än tidigare då konkurrensen om medlen har ökat då fler elever omfattas. Totalt kom 401 ansökningar in till Kulturrådet. 91 procent av de kommunala huvudmännen har ansökt, liksom 126 friskolor. 170 miljoner kronor fördelas.
 
Mer information på Kulturrådets hemsida.
 
Kontakt:
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, Institutet Dans i skolan
tel. 070-586 15 15, e-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se