Dansa i skolan!

Från hösten 2022 slår Storkyrkoskolan i Gamla stan upp portarna med dans på schemat. Skolan skriver:

”Vi ser att behovet att röra på sig aldrig varit så stort som nu. Genom dansen skapar vi en oas från stress och krav och ökar ditt barns självtillit till både kunskaper och sin egen förmåga. Det genererar glädje och energi hos ditt barn och en större förmåga att ”ta plats” både rumsligt och metaforiskt. Vi skapar tillfällen för lärande genom teori och estetiska uttrycksformer. Dansen läggs utöver gällande timplan.”