Dansen berättar

Vid Västerholms Friskola i Skärholmen pågår ett projekt där nyanlända barn får dansa i skolan för att genom dansen lära sig svenska, men också för att dela sina berättelser med sina nya klasskompisar.

"De barn som kommer hit placeras omedelbart i klasser", berättar dansläraren Ida Sandor, som intervjuas i tidningen "The Local" om verksamheten som sätter dans, språk och identitet i fokus.

Ida Sandor har utvecklat en metod för att lära sig svenska genom dansen, och projektet har fått stöd från Kulturrådets Skapande skola-medel.

Läs hela artikeln.