Dansmattekurs i Stockholm

Intresset för dans i skolan ökar och många skolor har introducerat obligatorisk dansundervisning under ledning av danslärare. Dansen som konstform ger eleverna möjlighet att gestalta och ge form åt inre bilder, tankar och känslor både som individ och grupp. Dans är ett unikt kunskapsområde och ger eleverna utsökta möjligheter till lärande i till exempel matematik, språk och historia.


Ninnie Andersson, danslärare och doktorand i pedagogik vid Luleå Tekniska Universitet, har i samverkan med Helena Fridström utvecklat DANSMATTE för högstadiet med stor framgång. Helena Fridström är utbildad matematik- och NO-lärare för år 4-9 och har arbetat drygt 10 år på högstadiet. Som redaktör på ett av Sveriges största läromedelsförlag, utvecklar Helena numera läromedel inom matematik och NO för högstadiet och gymnasiet.


I Johan Skytteskolan i Älvsjö har Ninne Andersson och Helena Fridström skapat en metod att med hjälp av dansundervisning utveckla högstadieelevers lärande i matematik. Intresset för DANSMATTE är mycket stort i Sverige och särskilt nu när rektorer och lärare letar efter nya metoder för att kunna stärka undervisningen i matematik.


Institutet Dans i skolan arrangerar ytterligare en två dagars kurs i DANSMATTE våren 2013 eftersom efterfrågan är mycket stor. Utgångspunkten är dansmatte för högstadiet men deltagarna
kan naturligtvis själva vidareutveckla dansmatten för andra stadier.


Det finns också ett läromedel (DVD + skrift) som inspiration.


Dansmattekursen vänder sig till lärare, rektorer, skolutvecklare, lärarstudenter och dansverksamma. Kursen i DANSMATTE under ledning av Ninnie Andersson och Helena Fridström äger rum i Stockholm söndagen 21/4 kl.11–16 och söndagen 26/5-2013 kl. 11-16 2013. Lokal meddelas senare.


Anmälan sker via formulär här senast 15/4-2013. Begränsat antal platser!


Kostnaden för kursen är 800 kr som betalas in till Bankgiro: 765-0260. Märk inbetalningen med namn samt Dansmatte vår 2013.

 

Ladda ner inbjudan.