Danstidningen om Dans i skolan-biennalen

Skolan har äntligen tagit ett stort steg in i dansen. Barn som möter dans möter en estetik och en möjlighet att uttrycka sig som individer skriver Danstidningen i sitt sista nummer för året med ett reportage från Dans i skolan-biennalen 2023.
Foto: Hans-Olof Utsi