Helst ska vi dansa varje dag, då får vi en bättre värld, det är jag övertygad om!

– Dans måste finnas för alla barn och ungdomar i förskola och skola. Man tränar kroppen, kroppsmedvetenheten och stärker motoriken. Men det gör vi också när vi åker skidor eller spelar fotboll. Men det finns en hemlighet med dansen och det är att vi är skapande, vi berättar någonting och vi använder vår fantasi, och det är viktigare än någonsin, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan och professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet.

– Ha dansen som en möjlighet, som ett verktyg i skolan är fantastiskt! Dansen öppnar upp alla sinnen. Man når de flesta barnen. Det finns inget som är rätt och fel, man finner en glädje och känner sig duktig när man får vara med och dansa, säger Gustaf Sixten Inga, rektor vid Sameskolstyrelsens förskola i Kiruna.

Se filmen om dans i skola och förskola som spelades in i Sameskolstyrelsens skola och förskola i januari 2020 här.