Internationella gästspel i dans och lärande i Piteå

I november bjuder Danslärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet (LTU) och Institutet Dans i skolan in till inspirerande spetskompetensdagar med internationella danskonstnärer och föresläsare.


Skolans styrdokument (Lgr 11 och Gy 11) ställer nu större krav på danslärarens kompetens och det finns en stor efterfrågan på kunskapsbildning från dansverksamma. Det internationella samarbetet som LTU och Institutet Dans i skolan utvecklat lyfts nu fram med dansare och koreografer från Israel och Frankrike som gästlärare i Piteå.


Torsdagen den 8/11 arrangeras GAGA-workshops under ledning av Batsheva-dansaren Rachael Osborne för danslärare, koreografer och dansare i Danslärarutbildningens vackra danssalar i Piteå kl. 11.00–16.30. GAGA handlar om att lära känna sin egen kropp och om att utforska och utveckla det egna rörelsemönstret och bygga snabbhet och explosivitet utifrån den egna kroppens förmåga. Rachael Osborne som kommer från Australien, gick med i Ensemble Batsheva 2001 och har dansat med Batsheva Dance Company åren 2003-2012. Hon fortsätter nu undervisa i dans- och träningstekniken gaga och sätta upp Ohad Naharins verk. Gästspelet i Piteå arrangeras inom ramen för GAGA Sweden, ett initiativ som Judiska teatern anordnar med mål om att i nära samarbete med koreografen Ohad Naharin etablera en permanent GAGA-verksamhet i Sverige.


Senare i november arrangerar Institutet och LTU Franska Spetskompetensdagar i dans och lärande i Piteå 29- 30/11. Då blir det workshops och seminarier under ledning av Marcelle Bonjour, grundaren av Danse au Coeur, Frankrikes nationella resurscentrum för dans i skolan och den franske danskonstnären Jean-Christophe Paré. De konstnärliga processerna står i fokus och ett tvärkonstnärligt perspektiv på dansteori, estetik, historia och dansanalys som används i de franska gymnasieskolorna får deltagarna ta del av.


Program och mer information om gästföreläsarna finns på www.dansiskolan.se


Pressmöte
Danslärarutbildningens danssalar på Musikhögskolan 8/11 kl 13.30.


Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, universitetslektor i dans vid Luleå tekniska universitet och
verksamhetschef, Institutet Dans i skolan, tel. 070-586 15 15
E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se