Juldans på Nordiska museet 5 december 2016

Dansens självklara plats i skolan manifesteras vid Juldansen på Nordiska museet 5 december 2016!

Ett möte i dans mellan elever från Skärholmen och Gamla stan som manifesterar dansens självklara plats i skolan och visar att dansen är ett internationellt språk i juldansen på Nordiska museet 5 december 2016.

Barnen dansar in julen och får också möta konsertpianisten Roland Pöntinen som medverkar i programmet. ”Dans öppnar upp och utvecklar våra sinnen – därför är den viktig för skolan", svarar Roland Pöntinen på frågan varför han engagerar sig i dans i skolan.
 
”Juldansen är ett möte i dans och musik mellan bredd och elit. 2016 är det 20-årsjubileum när eleverna dansar in julen och genom dansen får eleverna mötas över språkgränserna och uttrycka sådant som bara går att säga med dans. Att dansa tillsammans skapar förståelse, delaktighet, fantasi, självkänsla och lärande”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.
 
Plats/Tid: Barnen dansar juldansen på Nordiska museet måndagen den 5/12 kl. 13.00.
Kontakt: Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, 070-586 15 15, cecilia.dahlgren@dansiskolan.se.

Juldansen arrangeras av Institutet Dans i skolan.