Kurs i Dans i skola och förskola

Läsåret 2017–18 ger Luleå tekniska universitet fristående kursen DANS I SKOLAN, 7,5 hp. Kursen vänder sig till lärare och förskolepersonal som vill få kunskaper för att kunna arbeta med dansen som uttrycksform i skola och förskola.

Intresset för dans i skolan och förskolan ökar och fler får nu tillgång till dansens specifika kunskapsinnehåll dels genom att arbeta med dansen som uttrycksform i skolan och dels genom att använda dansen som en viktig metod för annat lärande.

Distansutbildning läsåret 2017-2018
Kursen är en distansutbildning under läsåret 2017–2018 i samarbete med Institutet Dans i skolan och syftar till att ge de studerande tillgång till dansens kunskapsinnehåll med utgångspunkt i verksamheter med dans i skolan och eller dans i förskolan.

Den fristående högskolekursen Dans i skolan är kostnadsfri för deltagarna.
Kursen riktar sig till lärare och förskolepersonal från hela landet samt lärarstudenter.

Kursinnehåll
I kursen kommer dansens betydelse för barns utveckling såväl teoretiskt som praktiskt att behandlas. Didaktik för obligatorisk dansundervisning är ett viktigt tema för kursen. Dans i skolan-kursen arbetar med begreppen kroppsmedvetenhet, fantasi, glädje, självkänsla, delaktighet och lärande.
 
Undervisningen sker i grupp i form av föreläsningar, auskultationer och dansträning och bestäms i samråd med de sökande. Undervisningen äger rum under 4–5 tillfällen fredag - lördag eftermiddag vid Musikhögskolan i Piteå och inbegriper även viss distansundervisning. eller på annan ort. t.ex. Skellefteå och Stockholm.

Anmälan till kursen
7,5 Högskolepoäng, Dans i skolan
Fortsättningskurs på grundnivå
Anmäl dig via länken här, ange A0010G.
Sista ansökningsdag är 16 oktober 2017.

Mer information
Ladda ner flyer
Information på LTU:s hemsida