Manifestation i Piteå med dansen i fokus! – Satsning på Internationell plattform för Dans och lärand

Piteå kommun, det nationella Institutet Dans i skolan och Luleå tekniska universitet (LTU) har tagit initiativ till en internationell plattform för Dans och lärande. En manifestation för dansutvecklingen arrangerades i Piteå 13/3-2013 för politiker, tjänstemän, rektorer, lärare, studenter och danskonstnärer från Norrbotten och Västerbotten.

 

Manifestationen resulterade i

att kommunerna Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå och Kiruna presenterade sina verksamheter med dans i skolan. att lärare och dansverksamma deltog i workshops i Dansmatte, Streetdans och i Klassisk balett. att förslaget om Svenska Balettskolan Norr diskuterades: yrkesdansarutbildning från åk 4 i grundskolan, som idag endast finns i Piteå, ska eventuellt kunna involvera flera kommuner. att en planering för Dans i skolan-Biennal 2014, inom ramen för Kulturhuvudstadsåret, ska genomföras där Norrbotten och Västerbotten visar övriga Sverige att man är ledande inom området dans och lärande. att den internationella Plattformen för Dans och lärande som nu formeras när Luleå tekniska universitet, Piteå kommun och Institutet Dans i skolan samverkar synliggjordes. att Peter Roslund, ordförande i kommunstyrelsen i Piteå, berättade om ett förslag till ny scen, dansens egen blackbox och whitebox och presenterade Piteå som en unik danskommun med stort intresse i att samverka med landets övriga kommuner . att Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan och grundare av Sveriges första Danslärarutbildning vid LTU, uppmuntrade kommunerna att ta kontakt med institutet för att få hjälp att vidareutveckla dansen i kommunerna. att kommunerna ska utse en kontaktperson som ska kommunicera med Plattformen för Dans och lärande. att kommunerna och deltagarna vid manifestationen var överens om att samverkan mellan bredd och elit är nödvändig för att stärka danskonsten. att nätverksbyggandet mellan kommunerna i Norrbotten och Västerbotten stärktes.

 

Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, universitetslektor i dans vid Luleå tekniska universitet och
verksamhetschef, Institutet Dans i skolan, tel. 070-586 15 15
E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

 

Ladda ner information.