Mer dans i skolan på biennalen 2018 och nordisk forskningskonferens

Dans i skolan-biennalen är en nationell mötesplats för barn och ungdomar, lärare, danskonstnärer, rektorer, danslärare, kulturskapare, forskare, beslutsfattare och näringslivet för inspiration, kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande.

2018 års biennal innehåller också en nordisk forskningskonferens och vi kommer att få möta många spännande exempel från området Dans i skolan i Sverige men också från andra nordiska länder.
 
Nu debatteras rörelsens betydelse för barn och ungdomar, nu senast med satsningen ”Mer rörelse i skolan!”. Detta är särskilt viktigt för de barn och ungdomar som har tuffa uppväxtvillkor så att de får samma chans att må bra och nå måluppfyllelse i skolan men också för många andra elever som är alldeles för stillasittande och eller lider av psykisk ohälsa.

Mer dans i skolan!
När regeringen säger ”Mer rörelse i skolan” säger vi ”Mer Dans i skolan" Dans handlar inte enbart om fysisk aktivitet utan dansen är ett universellt språk och har alltid varit en viktig form för kommunikation mellan människor.  I dansen kan vi uttrycka tankar, idéer och känslor och sånt som är omöjligt att säga med ord.

Med 2018 års Dans i skolan-biennal fortsätter vi utvecklingsarbetet Dans och integration i skola och högskola. Vi skapar möten i dans mellan elever från sameskolorna, barn och ungdomar från majoritetssamhället och nyanlända elever.

Allt börjar med kroppen
Allt börjar med kroppen och efter # MeToo-uppropen hör många skolor av sig för att få hjälp att arbeta med värdegrund och samtyckeskultur med utgångspunkt i dansen. Under biennalen kommer workshops och seminarier visa exempel på detta.

Gemensamt manifesterar vi dansens självklara plats på skolschemat och barns och ungas rätt till kultur, identitetsskapande och lärande. Det är en självklarhet att barn och ungdomar ska få ta plats i samhällsutvecklingen bl.a. genom eget skapande i dans.

Mer information
Här finns mer information om Biennalens program och anmälan.