Nationell plattform för Dans i skolan

Norrbotten fortsätter sin satsning på dansområdet och dans i skolan. Sparbanken Nord har beslutat fem miljoner kronor för dans och musik till Luleå tekniska universitet, 2,5 miljoner kronor  till musikområdet och 2,5 miljoner kronor för dansforskning. Dessutom får Institutet Dans i skolan 750 000 kronor från Sparbanken Nord.

Medlen ges över en treårsperiod och möjliggör utvecklingen av den nationella plattformen för Dans i skolan för att bland annat skapa lokala, regionala och nationella mötesplatser för inspiration och erfarenhetsutbyte inom dans i skolan.
Institutet Dans i skolan och Luleå tekniska universitet samverkar med Piteå kommun och Skellefteå kommun för att driva spjutspetsverksamhet och utveckla en nationell plattform för området Dans i skolan.Det nationella utvecklingsarbetet för dans i skolan får också stöd från Statens kulturråd.

– Inom dansen kommer en ny forskningstjänst att inrättas vilket innebär att vi kan börja bygga upp forskningen även inom det området, menar Johan Sterte, rektor vid Luleå tekniska universitet. Det är extra roligt då intresset för dans och efterfrågan på danslärare ökar.
 
– Den nationella plattformen för Dans i skolan prioriterar utvecklingsarbetet Dans och integration i skola och högskola under perioden 2016-2019 säger Cecilia Björklund Dahlgren,universitetslektor i dans vid LTU och verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.
 
Läs mer i pressmeddelandet från LTU.

Foto: Hans-Olof Utsi