Norrbotten visar vägen med dans!

Att Norrbotten ligger i framkant inom dans i skolan lyfts fram när dansande skolelever från Vita viddernas skola och Sameskolan i Kiruna samt elever från Stockholm, danslärarstudenter från Danshögskolan i Piteå, flamencodansaren Tina Wezelius Grebacken doktoranden Ninnie Andersson och Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan medverkar i den årliga NOAK-dagen 17 november. Danserna som barnen framför hittar sin inspiration från Norrbotten, i landskapet, folksjälen, tystnaden och rytmen.

 

Dansens självklara plats på skolschemat manifesteras när elever, studenter och professionella dansare tillsammans medverkar i högtidlighållandet av NOAK-dagen 2011, som arrangeras av Norrbottensakademien på Norrbottensteatern den 17 november. Sedan många år tillbaka visar Norrbotten vägen genom ett omfattande pionjärarbete inom dans i skolan, vilket har resulterat i följande:

 

Kiruna kommun har beslutat att introducera dans på schemat på alla sina skolor. Norrbotten är trendsättande genom Sveriges första danslärarutbildning som finns sedan 2003 vid Musikhögskolan i Piteå, Luleå Tekniska Universitet. Efterfrågan på danskompetens är stor i hela landet och dansläraren är en helt ny lärarkategori som tar plats i skolväsendet. Dansen är helt ny i den akademiska världen och forskning utvecklas nu inom området dans och lärande vid LTU på nationell, nordisk och internationell nivå. Piteå kommun finansierar Sveriges första kommundoktorand inom fältet dans i skolan. Det nationella Institutet Dans i skolan med uppdrag att främja dans i skolan i Sverige har sitt säte i Piteå och Norrbotten.

 

Program och mer information: http://www.noak.org/showPage.asp?pageId=50

Ladda ner pressmeddelandet som pdf-fil.

 

Kontakt för intervjuer med medverkande:
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, tel. 070-586 15 15
E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

 

Ladda ner bild: http://www.flickr.com/photos/dansiskolan/6344263624/in/photostream

 

Målen för Institutet Dans i skolan är
- att alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan,
- att stärka dans i skolan-området genom metodutveckling och forskning.

 

Syftet med Norrbottensakademien är att stödja företagande och kulturliv i Norrbotten främjas, de som bor och arbetar i Norrbotten stimuleras, Norrbotten lyfts fram nationellt och internationellt, nordiskt samarbete beaktas, ledamöternas egna insatser inom forskning och utbildning tillvaratas.