Nya kurser läsåret 2013-2014 inom dans i skolan och barnbalett

Under kommande läsår 2013-2014 ger Luleå tekniska universitet i samverkan med Institutet Dans i skolan två fristående distansutbildningar:

 

DANS I SKOLAN 7,5 hp

Kursen "Dans i skolan" riktar sig till lärare från hela landet på samtliga stadier i det allmänna skolväsendet samt lärarstudenter. Kursen är en distansutbildning under läsåret 2013-2014 i samarbete med Institutet Dans i skolan och syftar till att ge de studerande tillgång till dansens kunskapsinnehåll med utgångspunkt i konkret dans i skolan-verksamhet.

 

I kursen kommer dansens betydelse för elevernas utveckling behandlas såväl teoretiskt som praktiskt. Didaktik för obligatorisk dansundervisning är också ett viktigt tema.

 

Det blir fem kurstillfällen (halvdagar: fred-lörd) med föreläsningar, dansundervisning, exempellektioner och litteraturseminarium. Under läsåret ska de studerande auskultera och själva utveckla metoder för dans och lärande inom förskola eller grundskola.

 

Dans i skolan-kurserna ges i Stockholm och i Piteå, men kan eventuellt också anordnas på annan ort under läsåret 2013-2014.

 

Ladda ner flyer för mer information.

 

BARNBALETT 7,5 hp

I kursen "Barnbalett" utgår man från barns genuina behov av lek och rörelse och ger deltagarna kunskap i hur de ska kunna leda och lära barn klassisk balett. Den studerande ska med hjälp av läroplanen (Lgr 11) och de styrdokument som ligger till grund för yrkesdansarutbildning i Sverige kunna reflektera över dansdidaktik för barn med utgångspunkt i klassisk balett.

 

Undervisningen sker i grupp och det blir 5 kurstillfällen (2 halvdagar: t.ex. fred-lörd) i form av föreläsningar, dansundervisning, auskultationer, exempellektioner och praktik. Examinationen sker genom att deltagaren genomför en barnbalettlektion, en videodokumenterad redovisning av ett eget barnbalettprojekt och en skriftlig uppgift.

 

Barnbalettkursen äger rum vid Danslärarutbildningen i Piteå eller på annan ort t.ex. i Stockholm och inbegriper även viss distansundervisning under läsåret 2013- 2014.

 

Ladda ner flyer för mer information.