Nya styrelseledamöter för Institutet Dans i skolan sätter dansen och eleverna i fokus

Pressmeddelande från Institutet Dans i skolan, februari 2015

Christer Wiklund, professor i musikpedagogik och ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien och Elisabeth Sörhuus, tidigare rektor för Hjulsta Skolor och en gång utsedd till Sveriges bästa rektor, har valts som nya styrelseledamöter för Institutet Dans i skolan. 

Christer Wiklund ersätter den avgående styrelseledamoten och ordföranden Sam Nilsson, tidigare chef för SVT och delaktig i grundandet av Institutet. Avgår från styrelsen gör också ledamöterna Mats Berg, kommunchef i Piteå och Kjell A. Nordström, ekonomie doktor och författare.

”Det är oerhört glädjande att Institutets styrelse berikas med dessa erfarna och kloka ledamöter, som genom sin yrkesbana har mött dansen och förstår dess betydelse för elever, kunskapsutveckling, skola och livsförverkligande. Vi avtackar samtidigt Sam Nilsson som har varit en utomordentlig ordförande och som med sitt engagemang för dans i skolan har visat att dessa frågor måste lyftas högre på dagordningen i samhälls- och skolutvecklingen”, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetsledare för Institutet Dans i skolan.

”Jag har alltid tyckt att varje elev ska kunna hitta sin bästa uttrycksform och för att kunna finna den måste skolan erbjuda en mångfald av möjligheter att presentera sig. Dans är ett internationellt språk som bryter alla språkbarriärer och som förstås över hela världen”, säger Institutets nya styrelseledamot Elisabeth Sörhuus.

“Jag har under lång följd av år varit engagerad i danslärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet, som chef men också som  lärare och handledare i utbildningen. Jag är också verksam i det vetenskapliga råd som är knutet till Institutet Dans i skolan. Det känns därför både naturligt och hedrande att som styrelseordförande fortsätta mitt engagemang för att utveckla  dansen i skolan”, säger Institutets nya ordförande Christer Wiklund.

Christer Wiklund, är fil.dr i pedagogik, professor i musikpedagogik, samt tidigare prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet i Piteå. Christer Wiklund var under sin tid som prefekt för Musikhögskolan i Piteå med i uppbyggnaden av nya utbildningar och forskning, samt tillkomsten av företagsbyn Acusticum. Wiklund invaldes som ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien den 12 maj 2014.

Elisabeth Sörhuus, tidigare rektor för Hjulsta Skolor i Stockholm i 20 år, där hon införde dans på skolschemat och såg till att ha dans i olika former i undervisningen under  alla år. Det arbetet gav henne flera utmärkelser, bland annat Dagens Nyheters skolledarpris 1998. Numera verkar Elisabeth som seniorkonsult i skolfrågor och sitter bl.a. i Bredängsakademien och arbetar för att öka kontakterna mellan skolan och arbetslivet.

I Institutets styrelse sitter även Erik Höglund, prorektor för Luleå tekniska universitet, Ninnie Andersson, Danslärare och doktorand inom området dans i skolan och Cecilia Björklund Dahlgren, Universitetslektor och verksamhetsledare för Institutet Dans i skolan samt stiftare av Stiftelsen Institutet Dans i skolan.

Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, 070-586 15 15, cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

Målen för Institutet Dans i skolan är

att alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan, att stärka dans i skolan-området genom metodutveckling och forskning.

Mer information
Styrelsen
Tre frågor till Elisabeth Sörhuus