Nytt läromedel i matematik – dansmatte för högstadiet

I dagarna har regeringen lanserat en stor satsning på matematik "Mattelyftet" som ska tillföra miljarder till matematikundervisningen. "Bakgrunden är att svenska elevers kunskaper i matematik sjunker i alla internationella mätningar. Både i PISA och TIMSS ligger svenska elever under genomsnittet och långt ifrån toppländer som Finland, Japan och Sydkorea", skriver utbildningsminister Jan Björklund.

 

För att alla ska nå målen i matematik krävs olika lärstilar. Dansmatte för högstadiet är en metod att med hjälp av dansundervisning utveckla högstadieelevers lärande i matematik. Nu lanseras ett läromedel i dansmatte för att fler lärare och elever ska kunna ta del av denna unika kunskap och spännande pedagogik i matematikundervisning.

 

I Johan Skytteskolan i Älvsjö finns ett pionjärarbete där dansläraren och doktoranden inom dans och lärande, Ninnie Andersson i samverkan med matematikläraren Helena Fridström har utvecklat dansmatte för högstadiet. Var tredje mattelektion är en dansad mattelektion, där eleverna fördjupar sig i geometri, bråk, procent eller ekvationer med hjälp av rörelse och dans.

 

"Dansmatte är ett sätt att visa och befästa matematiska begrepp genom kroppen, rummet och i gestaltning med sina klasskamrater. Elever lär sig på olika sätt och genom dansmatte får de en möjlighet att ta till sig kunskap via sin kropp", säger Ninnie Andersson.

 

"Vi ser att elever som inte tar plats i den traditionella matematikundervisningen gör det i större utsträckning i dansmatten. Det gäller både elever som tycker det är svårt med matte och de som är starka i ämnet", säger matematikläraren Helena Fridström.

 

Nu växer intresset från elever, lärare och rektorer och många vill komma gång med dansmatte.

"Intresset är stort i hela landet och för att fler ska kunna fördjupa sig i dansmatten, har ett nytt läromedel skapats. Institutet Dans i skolan har i samverkan med Dans i Sörmland och Dans i Västmanland producerat en DVD och en skrift som förtydligar övningarna i DVD:n. Institutet Dans i skolan arrangerar också utbildningsdagar och kurser i dansmatte", berättar Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetsledare för Institutet Dans i skolan.

 

Materialet kan beställas här.

 

Mer information: Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetsledare, Institutet Dans i skolan, cecilia.dahlgren@dansiskolan.se, tel. 070-586 15 15.