Nyutexaminerade danslärare får direkt anställning

Institutet Dans i skolan har gjort en uppföljning av samtliga som examinerats som danslärare från Luleå tekniska universitet 2008–2017 samt Dans- och Cirkushögskolan från 2016 och 2017. Kartläggningen visar att de flesta arbetar som danslärare idag.

En helt ny lärarutbildning startade höstterminen 2003 vid Luleå Tekniska Universitet (LTU), förlagd till Musikhögskolan i Piteå. Ämneslärare i dans för gymnasieskolan 300 hp med dans – fördjupning dans eller dans och annat ämne. 2011 fick även Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm examensrätt för ämneslärare i dans och 2016 startade utbildningen också vid Göteborgs Universitet.

Uppföljning under vårterminen 2018
I denna uppföljning som genomfördes vårterminen 2018 finns utexaminerade ämneslärare inriktning dans från Luleå tekniska universitet samt från Dans- och Cirkushögskolan. Från LTU har tio årsklasser utexaminerats (första intagning höstterminen 2003) och på DOCH två årsklasser (första intagning 2011).

LTU – utexaminerade 2008 t.o.m. 2017 – 10 årsklasser sammanlagt 65 st.
(57 svar = 88%)

Verksamma som lärare i följande ämnen (54 av 57)
Dans                                        39          
dans och engelska              3
dans och matematik          2
dans och rytmik                   2
dans och drama                   1
dans och so                            1
dans och no                           1
dans och spanska               1
dans och svenska                1
engelska och matematik  1
svenska SFI                             1
bild                                             1
_________________________________________________________________________
Sammanlagt                          54
Dessutom som danskonsulent 2 och ”annat” 1 (54+3 = 57)
Från LTU har 57 av 65 svarat = 88%
Av 57 arbetar 54 som lärare (95%) varav 51 som danslärare och 3 som lärare i andra ämnen.
 
DOCH - utexaminerade 2016 och 2017 (2 årsklasser) sammanlagt 11 st.
(8 svar = 74%)

Verksamma som lärare i följande ämnen
Dans                                       5
dans och engelska           1
dans och idrott                  1
svenska SVA                        1
_________________________________________________________________________
Sammanlagt                     8
Alla 8 arbetar som lärare varav 7 som danslärare och 1 som lärare i annat ämne.
 
Fördelning på olika stadier och/eller inom olika organisationer
                                                              LTU               DOCH
grundskola                                        25                     1
kulturskola                                        14
gymnasiet                                            6                     5
privat dansskola, föreningsliv     4                     1
förskola                                                 2
SFI Komvux                                         2
folkhögskola                                      1                     1
_________________________________________________________________________                                                                  54                   8
Flera danslärare arbetar i mer än en skolform eller organisation. Kulturskola och grundskola är vanligt. I den här uppföljningen placeras de där de har största delen av sin tjänst förlagd.

Uppföljning genomförs vartannat år
När den första uppföljningen som Institutet Dans i skolan gjorde våren 2016 fanns det endast utexaminerade danslärare från LTU:s danslärarutbildning i Piteå. Uppföljningen visade 2016 att närmare 90% av danslärarna med examen från LTU var verksamma som danslärare på gymnasium, grundskola och eller kulturskola.

Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef Institutet Dans i skolan och professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet
Mobil: +46 (0)70 586 15 15
E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

Mer information
Ladda ner kartläggningen