Sameskolornas dansprojekt - integration, delaktighet och kulturell identitet

Ett möte i dans mellan sameskolorna från Kiruna och Jokkmokk
 
Under Jokkmokks marknad den 4:e februari blev det ett möte i dans mellan elever från sameskolorna i Kiruna och Jokkmokk med representanter från utbildningsdepartementet i publiken.
 
Sameskolstyrelsen och Institutet Dans i skolan har tagit initiativ till ett långsiktigt projekt för att utveckla och stärka dansen i sameskolorna i Kiruna, Karesuando, Gällivare, Jokkmokk och Tärnaby.
 
Vid detta tillfälle fick man chansen att visa utbildningsminister Gustav Fridolin och statssekreteraren Helene Öberg samt flera representanter från utbildningsdepartementet att dansen är ett viktigt språk för elevernas lärande.
 
Sameskolornas dansprojekt är en del av en stor satsning på DANS OCH INTEGRATION I SKOLAN som Institutet Dans i skolan utvecklar. Dansen och skapandet ger många möjligheter som inte det verbala kan ge när sameskolornas elever möter nyanlända elever. Delaktighet, integration och identitet utvecklas när eleverna skapar egna uttryck i dans. Begrepp som urfolk, nyanländ, glesbygd, storstad, flykting och identitet används i processen.
 
— Skolan når alla barn och nu finns många nyanlända barn i skolorna, som ännu inte har full tillgång till det svenska språket. Genom dans i skolan får eleverna utveckla det egna skapandet samt öka motivationen för lärande. Dansen är ett viktigt och internationellt språk för barn och ungdomar när det gäller att stärka den egna identiteten och våga ta plats i samhället, säger Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.

— Jag är själv helt övertygad om att dans i skolan är bland de bästa integrationsprojekten som en skola kan göra. Från dag 1 deltar människor på samma villkor oavsett språk eller bakgrund där kvalitéer från andra kulturer kan lyftas upp direkt. Hur många  aktiviteter i skolan kan göra det? säger Niclas Fohlin, specialpedagog i Västerholmsskolan i Skärholmen med erfaranhet av barn från drygt 60 olika kulturer.
 
Instagram finns också bild som utbildningsminister Gustav Fridolin själv lagt ut.
 
Mer information om projektet, ladda ner informationsblad.