Skolan behöver dansen!

"Endast den utbildning som innehåller dans är riktig"

Isadora Duncan, 1928

 

På lördag 31 mars kl 16.00 intar barn och ungdomar från Storkyrkoskolan i Gamla stan och Hjulstaskolan Moderna Museet som arrangerar konferensen "Att skapa nya världar: Tre dagar om kreativitet, barn och konstpedagogik".

 

Institutet Dans i skolan medverkar för att manifestera dansens betydelse i skolan. Skolan når alla barn. Därför är det viktigt att skolan ger alla elever möjlighet att upptäcka dansen som uttrycksform. Dansen har stor betydelse för barn och ungdomar när det gäller att stärka den egna identiteten och våga ta plats i samhället. Genom dansen får barn och unga mötas över språkgränserna.

 

Mer information och program: http://www.modernamuseet.se/PageFiles/32133/Att-skapa-nya-varldar-Program.pdf 

 

Målen för Institutet Dans i skolan är:

· att alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan,

· att stärka dans i skolan-området genom metodutveckling och forskning.

 

Sedan 1986 drivs arbetet med dans i skolan i Sverige och 2009 bildades Institutet Dans i skolan. Idag finns dans på skolschemat i mer än 100 kommuner i landet och vårt arbete med dans i skolan väcker stort intresse i andra länder. Mer information om Institutet Dans i skolans arbete finns på www.dansiskolan.se

 

Bilder fria för publicering finns på: http://www.flickr.com/photos/dansiskolan/

 

Kontakt: Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef
Mobil: +46 (0)70 586 15 15
E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se