Sommarakademier 2023

I juni arrangerar Institutet Dans i skolan sommarakademier i Skellefteå och Piteå.

Förskolepersonal, lärare, fritidspersonal, pedagoger och rektorer är välkomna till Sommarakademierna för att manifestera dansens självklara plats i förskola och skola och barns rätt till kultur, identitetsskapande och lärande.

Intresset för dans i förskolan och skolan ökar och dansens betydelse för barns utveckling lyfts fram. Medvetenheten om att allt fler barn rör sig för lite har ökat intresset för dansen.

Dessutom visar forskare, pedagoger, rektorer och föräldrar ett intresse för dansen som konstform och hur viktigt det är för barn att få fördjupa sig i fantasi, uttryck och inlevelse med hjälp av dansen. Läroplanerna för förskola och skola, presenterar tydligt hur viktiga de estetiska uttrycksformerna är och särskilt dansens betydelse för barnens utveckling, kroppsliga integritet och lärande. 

Nu lyfter också Skolverket fram dans i förskola och skola och man har producerat filmer om dans i skolan som sprids i hela landet.