Spetskompetens i dans - jazz i fokus

Konstnärliga processer och koreografiska signaturer står i fokus under de franska spetskompetensdagarna i Piteå.

Det nationella Institutet Dans i skolan med sitt säte i Piteå och Danslärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet har utvecklat ett nära samarbete med Frankrike. För att stärka danskonsten i Frankrike har man utvecklat en modell där framstående koreografer skapar dans tillsammans med skolelever med utgångspunkt i bl.a. improvisation.

Danskonsten i Norrbotten kommer nu också att utvecklas genom samarbeten mellan etablerade koreografer, professionella danslärare och  barn och unga som får skapa dans i sin vardagsmiljö – skolan. Samarbetet mellan koreografer och danslärare startar redan läsåret 2014-15 i Piteå och Kiruna tack vare stöd från Kulturrådets  satsning på Skapande-skola.

Skolans styrdokument ställer större krav på danskompetens och det finns en stor efterfrågan på kunskapsbildning från dansverksamma. För att få inspiration och ökad kunskap om dans och lärande i skolan, har Danslärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet, bjudit in expertis från Frankrike där ett integrerat arbetssätt för ordinarie skolämnen och konst och kultur är vanligt, särskilt inom dansområdet.

Det blir workshops och föreläsningar under ledning av Marcelle Bonjour, grundare av Danse au Coeur, Frankrikes nationella resurscentrum för dans i skolan, och den franska danskonstnären Patrizia Greenwood Karagozian. De konstnärliga processerna står i fokus och deltagarna ta del av ett tvärkonstnärligt perspektiv på dansteori, estetik, historia och dansanalys. Koreografiska signaturer står på schemat när deltagarna får fördjupa sig i jazz-legendarer som Jack Cole och Matt Mattox m.fl.

Datum: 
14/5 kl. 16.15-17.45
15/5 kl. 10.15-17.45
16/5 kl. 10.15-16.00

Unikt tillfälle för inspiration och kompetensutveckling
Internationellt nätverksbyggande för att stärka danskonsten sker kontinuerligt i Piteå genom samarbete med internationella danskonstnärer. Institutet Dans i skolan, LTU med Sveriges första danslärarutbildning och forskning inom dansområdet har redan etablerat en plattform för dansutveckling i Piteå.

Utbildningsdagarna äger rum i den unika tvärkulturella miljön i Piteå. De är kostnadsfria och vänder sig till danslärare, danspedagoger, dansare och koreografer. Begränsat antal platser.

Kontakt för intervjuer och information: Cecilia Björklund Dahlgren, universitetslektor i dans vid Luleå tekniska universitet och verksamhetschef, Institutet Dans i skolan, tel. 070-586 15 15, cecilia.dahlgren@dansiskolan.se.

Ladda ner flyer.