Stort intresse för Dansmatte för högstadiet

Allt fler skolor och kommuner vill arbeta med dans i skolan men också använda dansen i annat lärande. Dansmatte har länge varit en populär metod för att barn på lågstadiet ska lära sig matematik med hjälp av dans. Nu finns Dansmatte även för högstadiet och efterfrågan på kompetens inom Dansmatte är mycket stor.


Vad är Dansmatte för högstadiet?
I Dansmatte får eleverna använda sig av dansen för att gestalta och konkretisera matematiska begrepp. Dansmatte ger en fördjupad förståelse för matematik och erbjuder en alternativ inlärningsmetod. Dansmatte för högstadiet är ett komplement till matematikundervisningen och strävar mot att eleverna ska nå kunskapsmålen i matematik.


Metoden för Dansmatte för högstadiet har utvecklats på Johan Skytteskolan i Älvsjö. Där är var tredje matematiklektion nu en dansad matematiklektion. Dansläraren arbetar nära matematikläraren så att deras undervisning kompletterar varandra.


För att möta efterfrågan på kompetens inom området Dansmatte för högstadiet arrangerar Institutet Dans i skolan i samarbete med Västmanlandsmusiken och Scenkonst Sörmland kurser i metoden. Datum publiceras här på hemsidan när det är dags för nästa kurs.


Se trailern om Dansmatte för högstadiet och hör vad eleverna i Johan Skytteskolan tycker om Dansmatte för högstadiet.