Tack för dansen! Dans i förskolan och skolan för alla på den åttonde biennalen

Dansens självklara plats i skolan och förskolan lyftes fram vid den åttonde biennalen ”Vi dansar framtiden!” 10–11 oktober i Piteå som blev en succé med 300 deltagare från hela landet.

Dans i skolan-biennalen arrangeras vartannat år och är ett unikt tillfälle att ta del av det omfattande arbete som bedrivs i Sverige inom området dans och lärande. Syftet är att skapa mötesplatser för inspiration, kunskapsbildning och erfarenhetsutbyten mellan barn, ungdomar, lärare, rektorer, förskolepersonal, danskonstnärer, forskare, beslutsfattare och övriga intresserade.

Bilder från Dans i skolan-biennalen 2023

Dans är glädje

Programmet inleddes med dansande barn, ungdomar och professionella utövare. Kommunalrådet Kata Nilsson från Piteå kommun hälsade välkommen tillsammans med Stiftelsen Institutet Dans i skolans ordförande Björn Sprängare. Representanter från Skolverket och Kulturrådet samt Eva Bojner Horwitz, med.dr och professor vid Kungl. Musikhögskolan och KI medverkade. Även representanter för kommuner och regioner, lärare, rektorer, förskolepersonal, dansare, forskare, koreograferar, danslärare, barn och unga medverkade. Möten i dans skapades mellan förskolebarn och elever från Norrbotten.

— Dans är glädje!, sa Kata Nilsson, kommunalråd vid Piteå kommun när hon invigde Dans i skolan-biennalen.

Bilder

Vem tar dansvar?

På programmet stod workshops, seminarier, dans, musik, föreläsningar och samtal där dansens viktiga kraft i samhället och vem som tar dansvar lyftes.

 • Estetik, hälsa, fantasi, delaktighet och hållbarhet var några av de viktiga nyckelorden under Dans i skolan-biennalen
 • Strategier och metoder i dans för att nå nya grupper med dans i förskolan och skolan presenterades och utforskades
 • Det prioriterade området DANS I FÖRSKOLAN lyftes fram i flera workshops och seminarier
 • 22 olika workshops och seminarier erbjöds i Studio Acusticum och i de vackra danssalarna på Musikhögskolan i Piteå
 • Flera högskolor medverkade med samlade kunskaper, erfarenheter och nya idéer
 • Piteå kommun bjöd deltagarna på middag med dans

Danslärarutbildning firade 20-årsjubileum

Vid Biennalen firades också att det är exakt 20 år sedan Luleå tekniska universitet startade Sveriges första danslärarutbildning på Musikhögskolan i Piteå. Av de ca 140 danslärare som finns i landet har drygt 100 tagit danslärarexamen från Piteå. Luleå tekniska universitet har varit trendsättare med en helt ny lärarkategori som har ett vidgat perspektiv på danspedagogik. Danslärarna har fått jobb direkt efter examen och sprids runt om i landet och utvecklar nya metoder för att locka fram dans hos barn och unga. Många av dessa danslärare s.k. alumner medverkade i Dans i skolan-biennalen och 20-årsjubileet.

— Jag känner kärlek när jag dansar! Så sa en elev till Märtha Andersson, lektor i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet, som presenterade sitt forskningsprojekt som rör språk och didaktik i skolan där hon lyfte hur mycket berättande det finns i dansen.

Manifest för att nå nya grupper och visionen "Dans i skolan för alla!"

Deltagarna vid Dans i skolan-biennalen tackade för vad dansen ger och enades om ett manifest för att nå nya grupper och nå visionen Dans i skolan för alla!

 • Kulturgaranti måste införas i alla kommunernas skolor
 • Estetiska ämnen måste återinföras i gymnasieskolorna
 • För att kunna uppnå målen i förskolans läroplan, LpFö 18, måste dansen som uttrycksform förankras i förskolorna
 • Dansen måste ingå i landets samtliga förskollärarutbildningar före 2030
 • Dans ska ingå i alla rektorsutbildningar – kroppslig kommunikation och kroppsligt ledarskap
 • Alla måste skapa förutsättningar för mer dans i barns och ungas vardagsmiljöer

— Kropp, dans, uttryck och energi bidrar till ett kreativt samhälle. När barn och unga får ta plats med hjälp av dansen som uttrycksform i sina förskolor och skolor stärks identitet, hälsa, estetik, eget skapande, inkludering och delaktighet. Vi lever ännu inte upp till barns och ungas rätt till fysisk aktivitet dagligen. Ohälsan har ökat och många unga människors utanförskap likaså och det ökade våldet ställer stora krav på samhället och skolan måste hitta vägar för en likvärdig skola, säger Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet och verksamhetschef för Institutet Dans i skolan.

Ökat intresse för dans i skolan

Vi ser ett ökat intresse för dans i skolan och det är nödvändigt att kommunerna i Norrbotten visar vägen för detta. När norra Sverige expanderar med den gröna omställningen och ny arbetskraft efterfrågas krävs en attraktiv miljö med stark satsning på kultur och särskilt barns och ungas eget skapande. Om fler ska vilja flytta till Västerbotten och Norrbotten måste man presentera ett starkt kulturliv som involverar de yngsta att ta plats i samhällsutvecklingen med hjälp av kulturen.

— Alla barn har rätt att möta dansen, vi vuxna ska inte hindra dem. Nu ska vi åka hem och göra det mer tydligt och strukturerat så att alla barn får utveckla sin potential fullt ut. Vi skapar estetik tillsammans och den får vi inte glömma bort. Dansen och musiken är oskiljaktiga och har en självklar plats på skolschemat och är en estetisk samhällskraft, sa Eva Bojner-Horwitz, professor vid KMH och KI som forskar om dansens och musikens påverkan på hjärnan. I en workshop reflekterade hon kring barnens rörelsemässiga uttryck och vad som händer när barn i grundskolan dansar.

Fler kommuner, förskolor och skolor stärker nu kulturen och särskilt dansen som uttrycksform och synliggör dansens betydelse för barns och ungas utveckling och delaktighet i samhällsutvecklingen. Intresset för dans i skolan ökar i hela landet. Många danslärare utvecklar danspedagogiken i skolor och förskolor runt om i landet men det är inte tillräckligt när efterfrågan på danskompetens är stor.

Full fart framåt för Dans i skolan!

— Dansen är fortfarande det enda estetiska ämne som elever inte får möta i skolan. Nu måste vi också stärka skol- och förskolepersonalens möjligheter att arbeta mer med dans i skolan och förskolan. Ledord för Biennalen var dans, hälsa, estetik, empati, identitet, delaktighet, lärande och hållbarhet. Siktet är inställt på Dans i skolan där alla inkluderas och får chansen att utvecklas, lära och må bra med hjälp av dansen som konstform. Full fart framåt för Dans i skolan!, säger Cecilia Björklund Dahlgren.

Sveriges åttonde Dans i skolan-biennal arrangerades av Institutet Dans i skolan i samarbete med Piteå kommun, Skellefteå kommun och Luleå tekniska universitet med stöd från Kulturrådet och Sparbanken Nord.

Kontakt

Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, Institutet Dans i skolan och professor i danspedagogik
Tel: 070-586 15 15, e-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se,
Mer information: www.dansiskolan.se/biennal2023

Foto: Hans-Olof Utsi