TV-program om Lärandets idéhistoria - vad är betyg?

Danslärarutbildningen i Piteå visar hur bedömning i dans kan gå till.

I Sveriges Televisions/UR:s program som handlar om betyg och bedömning syns dansen som ett tydligt exempel. Det är danslärarstudenter från danslärarutbildningen i Piteå vid Luleå tekniska universitet som bl.a. tränas i det pedagogiska förhållningssätt som krävs vid bedömning i dans.

Detta sker under ledning av Ninnie Andersson, danslärare och doktorand i pedagogik inom området dans och lärande.

Se mer i UR:s program: http://www.ur.se/Produkter/177221-Larandets-idehistoria-Vad-ar-betyg

Mer information om Ninne Anderssons forskning: http://www.ltu.se/staff/n/ninand-1.52244