Vi mår bättre av dans!

Dans i skolan är så mycket mer än motion till musik. Så säger Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa vid Akademin för musik, pedagogik och samhälle vid Kungl. Musikhögskolan och ordförande i Institutet Dans i skolans vetenskapliga råd i en artikel i Tidningen Grundskolan, nu Grundskolläraren. Enligt professor Eva Bojner Horwitz är dansens och musikens ordlösa kommunikation viktig inte bara för den enskilda eleven och skolan utan för samhället i stort.

– Grunden för långsiktig förståelse bygger på att känslohjärnan är påkopplad. Känslor väcks genom våra sinnen, våra rytmer och rörelser är avgörande för att vi ska begripa vår omvärld. I ett samhälle utan känslor börjar människor agera utifrån strategier och då kan det bli riktigt farligt, säger Eva Bojner Horwitz som är kulturhälsoforskare och också medgrundare av Centrum för social hållbarhet, CSS, vid Karolinska institutet i Stockholm.