Skapande skola

Regeringen avsätter 150 miljoner kronor per år för att stimulera arbetet med kultur i skolan. Satsningen heter Skapande skola och riktar sig till elever från årskurs 1-9. Skapande skola ger stora möjligheter för bland annat dans i skolan.

Syftet med bidraget är att:

  • medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras från årskurs 1-9 i grundskolan med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag som en del i skolans måluppfyllelse.
  • medverka till att öka den professionella kulturverksamheten för och med elever från årskurs 1-9, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och till eget skapande ökar.

Ansökan

Information om bidraget och ansökan finns på Kulturrådets hemsida: www.kulturradet.se

Stöd

Ta kontakt med Institutet Dans i skolan för hjälp med din ansökan för dans i skolan-verksamhet:
info@dansiskolan.se

Inspiration

Kulturrådets projektbank "Kulturprojekt med barn och unga" berättar om Skapande skola-projekt i hela Sverige:
www.bolla.se