Tack för ditt svar

Tack för att du har besvarat vår enkät om dans i kulturskolorna!
När vi har sammanställt svaren kommer vi att skicka ut kartläggningen.

Institutet Dans i skolan