Vi har dans i skolan!

Institutet Dans i skolan samlar på exempel på dans i skolan för inspiration, erfarenhetsutbyte och för att kunna hålla kontakt med de som arbetar med dans i skolan. Här fyller ni in information om ni har dans i skolan i er skola.