Följ oss i sociala medier

Instagram

Ny högskolekurs vid LTU - att skapa dans för barn och unga, 7,5 hp Hösten 2020 ger Luleå tekniska universitet den fristående kursen A0024G "Att skapa dans för barn och unga, 7,5 hp". Kursen riktar sig till yrkesverksamma inom dansområdet och lärare från hela landet, som undervisar t.ex. vid kulturskolor, annan frivillig dansverksamhet, i grundskolan, inom förskolan eller är lärarstudenter. Kursen vill ge ett vidgat perspektiv på danspedagogik för att lärare vid kulturskolor, skolor och förskolor ska kunna hitta metoder för att nå nya grupper med dansen och i nya sammanhang t.ex. dans – integration, dans – hälsa och lärande samt dans för barn och unga med funktionsvariation. Kursen är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Institutet Dans i skolan och syftar till att ge deltagarna en vidgad form av danspedagogik. Kursdeltagarna kommer få delta i den nationella Dans i skolan-biennalen, Dans hälsa och lärande som arrangeras 13–14 oktober i Piteå med 28 olika workshops och seminarier. Kurstillfälle två är deltagande i biennalen. Undervisningen sker i grupp i form av föreläsningar, auskultationer och dansträning. Utbildningen äger rum under fem tillfällen, fredagar (eftermiddag) samt lördagar (förmiddag) vid Musikhögskolan i Piteå och inbegriper även viss distansundervisning. Den fristående högskolekursen är naturligtvis kostnadsfri för deltagarna och öppen för sen anmälan. Mer information på www.dansiskolan.se. #dansiskolan #dansiskola #dansiförskolan #danslärare #dansutbildning #ltu #danslärarutbildningenipiteå