Organisation

Stiftelsen Institutet Dans i skolan har till uppgift att främja dans i skolan i hela Sverige och ge dansen som kunskapsområde i skolan den nödvändiga legitimitet som krävs för att förankra dansen i skolans vardag och i den akademiska världen. 

Institutet har en styrelse, en rådgivande grupp, ett vetenskapligt råd samt ett kansli som ligger i Stockholm.
Institutet finansieras från Utbildningsdepartementet och Kulturrådet.

Styrelsen

Institutet Dans i skolan leds av en styrelse som har ansvaret för verksamheten. Styrelsen består av ledamöter som representerar dansområdet, utbildningsväsendet, kultur- och mediaområdet, kommuner och regioner samt näringslivet.  

Vetenskapligt råd

Det är viktigt att stärka och vidareutveckla kompetensen inom området Dans i skolan genom metodutveckling och forskning. Institutet Dans i skolan avser att finna finansiering för 15 doktorander inom de närmsta 10 åren inom dans och lärande.
För att utveckla forskningsstrategier för Dans i skolan har Institutet ett vetenskapligt råd med representanter från högskolor och universitet. Det vetenskapliga rådet är under uppbyggnad.

Kansli

Kansliets verksamhetschef är Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet.