Vetenskapligt råd

För att lyfta och främja forskning relaterad till ämnet dans i skolan har Institutet Dans i skolan ett vetenskapligt råd för Dans och lärande i Sverige som består av forskare inom universitet och högskola.

Rådets vision är ”att stärka dansens roll i skolan genom forskning och utbildning” och bildades vid den Nordiska Forskarkonferensen 2010 vid Luleå tekniska universitet i Piteå. Det vetenskapliga rådet ska:

  • Verka för och stimulera forskning, utveckling, utbildning och kunskapsspridning av/inom Dans i skolan
  • Verka för fortsatt uppbyggnad av ett svenskt tvärvetenskapligt forskarutbildningsprogram med inriktning på området Dans i skolan.
  • Etablera en nordisk plattform för att stimulera forskning och samarbeten kring utbildningsprogram inom området Dans i skolan.
  • Knyta internationella samarbetspartners och forskarkontakter med inriktning på Dans i skolan

Eva Bojner Horwitz

Eva Bojner Horwitz , ordförande för det Vetenskapliga rådet. Professor i musik och hälsa vid Akademin för musik, pedagogik och samhälle vid Kungl. Musikhögskolan. Hon är kulturhälso-forskare, specialiserad inom psyko-somatisk medicin, musik & dans. Medgrundare av och utbildnings-ansvarig vid Centrum för social håll-barhet, CSS vid KI i Stockholm samt forskare vid Inst. för klinisk neuro-vetenskap vid KI

Anna Lindqvist

Anna Lindqvist, biträdande rektor vid Lärarhögskolan, Umeå universitet. Disputerade 2010 med avhandlingen Dans i skolan – om genus, kropp och uttryck. Fil. dr. i Pedagogiskt arbete med särskilt fokus på dans i förskolan och skolan. Har bakgrund som förskollärare, grundskollärare och danslärare, samt mångårig erfarenhet av undervisning på lärarutbildningen i Umeå.

Cecilia Björklund Dahlgren

Cecilia Björklund Dahlgren,  professor i danspedagogik på konstnärlig grund vid Luleå tekniska universitet och initiativtagare till det nationella utvecklingsarbetet Dans i skolan samt stiftare av och verksamhetschef för Stiftelsen Institutet Dans i skolan.

Lena Hammergren

Lena Hammergren, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet och professor i dansvetenskap, Stockholms konstnärliga högskola (SKH).
Arbetar bl a vid Institutionen för danspedagogik, Dans- och Cirkushögskolan, som ingår i SKH.