Dans i skolan-biennal "Barnen, dansen och yttrandefriheten"

Piteå 8-9 oktober 2009

FN:s barnkonvention firar 20-årsjubileum hösten 2009. Institutet Dans i skolan hyllar FN:s barnkonvention och slår fast barns rätt till yttrandefrihet och delaktighet i konst- och kulturliv. 

Dans i skolan-biennalen 2009 lyfter fram barns och ungdomars eget dansande och möte med scenkonsten. Elever, lärare, skolledare, danslärare, koreografer, forskare och beslutsfattare manifesterar Barnen, dansen och yttrandefriheten och visar vilket internationellt språk dans är. Enligt läroplanen ska nu alla elever erbjudas fysisk aktivitet dagligen.


Under biennalen blir det föreställningar, seminarier och workshops.
Världsberömda Batsheva Dance Company är hedersgäster. De samarbetar med Riksteatern, som producerat och turnerar hösten 2009 och våren 2010 med dansföreställningen Kamuyot av koreografen Ohad Naharin.
Utvecklingsarbetet med Dans i skolan har under lång tid koordinerats av Statens kulturråd med framgångsrika resultat. Nu har Institutet Dans i skolan bildats vid Luleå tekniska universitet. Institutet har ett tydligt fokus på kunskapsutveckling, opinionsbildning, metodutveckling och forskning för att förankra dans i skolan i Sverige. Samverkan sker mellan kultur-, hälso- och utbildningspolitik tillsammans med nationella och internationella aktörer för att uppnå målen.


Målen för det nybildade Institutet Dans i skolan är att:
• alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan
• stärka dans i skolan-området genom metodutveckling och forskning


Utgångspunkten är att lyfta fram dold kunskap som finns inom dans i skolan-området och att synliggöra framgångsrikt kultur i skola-arbete från förskola till lärarutbildning. Flera exempel presenteras, bland annat från regeringens satsning Skapande skola som ger stora möjligheter för barns och ungas utövande.


Institutet Dans i skolan, Luleå tekniska universitet med Musikhögskolan och Danslärarutbildningen i Piteå, Riksteatern och Piteå kommun arrangerar Dans i skolan-biennalen i samverkan med Nätverket för dans i lärarutbildningar, Skapande skola och Statens kulturråd.


Syftet med biennalen är att inspirera och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte.


Varmt välkomna till Dans i skolan-biennalen i Piteå!


Cecilia Björklund Dahlgren
Verksamhetschef Institutet Dans i skolan

Program

Föreställningen Kamuyot av den israeliske koregrafen Ohad Naharin framfördes vid Dans i skolan-biennalen 2009 av en ung dansesemble på skolturné i hela Sverige med Riksteatern.