Dans i skolan-biennal 2016

Barn, dans och framtidstro! Ett möte där kulturens betydelse för integrationen i skolan lyfts fram.
Den femte nationella Dans i skolan-biennalen arrangerades 28-29 september 2016 på Moderna Museet i Stockholm och Västerholmens friskola i Skärholmen. Barn, ungdomar, lärare, kulturskapare, rektorer, högskolor, kommuner och näringsliv fick inspiration och erfarenhetsutbyte.

Allt fler upptäcker att dansen är ett viktigt och internationellt språk i skolan som alla förstår och som överbryggar gränser mellan människor, länder och kulturer. Delaktighet, integration och identitet utforskas med hjälp av dansen när nyanlända möter elever från sameskolorna och barn och ungdomar från majoritetssamhället.

Under biennaldagarna kommer nationella och internationella exempel att presenteras och Moderna Museet kommer också att visa konstens betydelse i integrationsarbetet. Biennalen blir ett tvärkulturellt möte mellan danskonstnärer, bildkonstnärer och andra kulturskapare, bl.a. så kommer barnen att få dansa till två av Sveriges främsta musiker, konsertpianisten Roland Pöntinen och klarinettisten Martin Fröst i den inspirerande miljön på Moderna museet.

Program & medverkande

Informationsblad (A4) och affisch (A3, A4) att ladda ner och skriva ut för spridning!

Programpunkter

WORKSHOPS - SEMINARIER - DANS - SAMTAL

 • Möten i dans mellan urfolk och nyanlända
 • Konsertpianisten Roland Pöntinen och
 • klarinettisten Martin Fröst spelar
 • Milad Mohammadi, rektor Järvaskolan, ”Lika barn leka bäst, men olika barn hittar på de bästa lekarna”
 • Exempel på dans i skolan: förskola, grundskola,
 • gymnasium och högskola
 • Kulturrådet om Skapande skola
 • Eva Bojner Horwitz, med.dr. kulturhälsoforskare lyfter fram dansen
 • Kungliga Baletten dansar
 • Dans och arkitektur i skolan
 • Street med Damon Frost – workshops och masterclass
 • Låt färgen flöda tillsammans med konstpedagoger på Moderna Museet
 • Dans och språkutveckling
 • Flamenco på schemat med Tina Wezelius Grebacken
 • Möt Matisse konstverk Apollon med Maria Taube, intendent, Moderna Museet
 • Dans och genus i förskolan
 • Koreografiska signaturer med inspiration och spetskompetens från Frankrike
 • Forskningsseminarium – dans och lärande
 • Anna Sarri från Nikkaluokta berättar om Sapmi och renen
 • Delaktighet, integration och identitet i skolan: Skolverket, Kulturrådet, Luleå tekniska universitet, Institutet Dans i skolan, Piteå kommun och Skellefteå kommun m.fl.
 • Isadora Duncan-workshops med Kathleen Quinlan Zetterberg
 • Läraruppdraget i framtidens skola - Elisabeth Sörhuus
 • Dans och integrationsarbete i gymnasieskolor
 • Sameskolornas dans i skolan-projekt för integration, delaktighet och kulturell identitet - Gustaf Sixten Inga och Cecilia Björklund Dahlgren
 • Dans som internationellt språk
Läs mer om de medverkande.

DELTAGARAVGIFT
Avgift: 800 kr/dag alt 1 400 kr för två dagar. Avgiften inkluderar
seminarier, workshops, föreläsningar och föreställningar.
Även lunch, mingel och förfriskningar ingår.

Betala in avgiften senast den 26/9 antingen till Sparbanken
Nord, Bg: 765-0260 eller ange fakturaadress för fakturering.

ANMÄLAN
Dans i skolan-biennalen väcker stort intresse och nu är den fullbokad. Det går tyvärr inte längre att anmäla sig.


KONTAKT
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef, Institutet Dans i skolan: info@dansiskolan.se
Sveriges femte Dans i skolan-biennal arrangeras av Institutet Dans i skolan i samarbete med Moderna Museet, Västerholms friskola, Piteå kommun, Skellefteå kommun och Luleå tekniska universitet med stöd från Sparbanken Nord och Statens kulturråd.

Foto: Hans-Olof Utsi