Forskningskonferens 9/5

Studio Acusticum, Musikhögskolan i Piteå

Forskningsdagen arrangeras inom ramen för Dans i skolan-biennalen som ett steg i utvecklingen av ett nordiskt nätverk för forskning inom området Dans i skolan.

8.30    Institutet Dans i skolans vetenskapliga råd hälsar välkomna     

  • Anna Lindqvist, fil. dr. i pedagogiskt arbete med särskilt fokus på dans i förskolan och skolan och biträdande rektor vid Lärarhögskolan, Umeå universitet
  • Bengt Olsson, professor i musikpedagogik vid högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet
  • Christer Wiklund, fil.dr i pedagogik, professor i musikpedagogik, samt tidigare prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet
  • Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik på konstnärlig grund vid Lule tekniska universitet och verksamhetschef vid Institutet Dans i skolan
  • Eva Bojner Horwitz, associerad professor, kulturhälsoforskare, specialiserad inom psykosomatisk medicin, konstnärliga aktiviteter och dans vid Karolinska institutet och Uppsala universitet
  • Lena Hammergren, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet och professor i dansvetenskap, Stockholms konstnärliga högskola (SKH)

Program

8.45 – 9.30    Key note speaker: Moving feeling bodies
Dr Bruna Petreca, verksam vid Materials Experience Lab, Delft University of Technology, Nederländerna samt Brasilien. Mikrofenomenologiskt perspektiv.

9.30 – 10.10    Kroppskoll
Eva Bojner Horwitz, associerad professor och kulturhälsoforskare, Karolinska Institutet och Uppsala universitet tillsammans med danslärarstudenter från Danslärarutbildningen vid LTU.

10.10 – 10.30    Kaffe

10.30 – 11.00    Hyllning till Isadora – den moderna dansens födelse
I en levande tradition framför dansaren Lilly Zetterberg och konsertpianisten Roland Pöntinen Isadora Duncans berömda koreografier till musik av Chopin, Gluck, Brahms m.fl.

11.00 – 12.00    Forskning inom Dans i skolan i Norden

Skillnader förkroppsligade genom dans
Isto Turpeinen, doktor i danskonst vid Konstuniversitet i Helsingfors, Finland

Pojkar och dans i förskola och skola
Anna Lindqvist, universitetslektor på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet, Sverige

Barnet är närvarande – barn och unga som koreografer och koreografiskt material
Laura Navndrup Black, doktorand vid Universitetet i Agder, uddannelsesansvarlig for danseformidling på Den Danske Scenekunstskole, Danmark

Inkluderande dans, kroppsligt lärande, estetiska läroprocesser, koreografiska processer och konstnärlig forskningsmetodologi
Tone Pernille Østern, doktor i danskonst, konstnärlig ledare för Inclusive Dance Company och professor i konstämnenas didaktik med vikt på dans vid lärarutbildningen vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.

12.00 – 13.00    Lunch

13.00 – 14.00    Exempel på Dans i skolan-forskning i Sverige

Expressiva dansuppdrag: Utmanande läruppgifter i ämnet idrott och hälsa
Torun Mattsson, lektor i idrottsvetenskap och prefekt för institutionen idrottsvetenskap, Malmö universitet

Dans och genus i grundskolan
Märtha Pastorek Gripson, lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet

Bedömning i dansundervisning
Ninnie Andersson, Fil. Doktor i pedagogik

Vem får dansa? – en studie av en konstnärlig process i en inkluderad dansensemble
Annika Notér Hooshidar, lektor i modern och nutida dans vid Stockholms konstnärliga högskola

14.00 – 14.15    Paus med frukt och dryck

14.15 – 14.30    Metoder för dansforskning
Eva Bojner Horwitz, KI och Uppsala universitet och Lena Hammergren, Stockholms universitet och Stockholms konstnärliga högskola

14.30 – 15.15    Forskning för Dans i skolan i Norden
Panelsamtal för att utveckla idéer och strategier för att lyfta det gemensamma nordiska samarbetet för att främja forskning inom området Dans i skolan. Inledning med Bengt Olsson och Christer Wiklund som presenterar hur den musikpedagogiska forskningen startades och har utvecklats i Norden. I panelen medverkar representanter från Danmark, Finland, Norge och Sverige.

15.15-15.45    Kaffe och mingel
16.00 och senare går flygtaxi till Luleå, Kallax