Medverkande i Biennalen 2021

Här presenteras några av de medverkande vid Dans i skolan-biennalen 12-13 oktober 2021.

Hanna Poikonen

Dr. Hanna Poikonen is a researcher in neuroscience of movement, cognition and creativity, and she applies her knowledge in higher education at ETH Zurich in Switzerland and in rehabilitation at Örebro University Hospital in Sweden. Based on her academic work and education in dance and somatic methods, she has created the WiseMotion method on neuroscience, creative movement and meditation which she has taught in North America, Europe, Asia, and on different online platforms.

Tina Wezelius-Grebacken

Danspedagog och flamencodansare. Utbildad vid Danshögskolan i Stockholm. Tina har stor erfarenhet och djupa kunskaper inom dans. Hon arbetar med stor bredd inom förskola, grundskola och högre utbildning.

Yared Tilahun Cederlund

Född 1989 i Stockholm och verksam i dans och streetdans sedan 1998. Yared har medverkat i battles såsom brittiska B-boy-mästerskapen (där han var Locking Champion), Juste Debout Paris (där han var en av finalisterna i locking), WDC Japan (där han var Locking Champion) "Dans för Haiti" på Dansens hus och "Unfamiliar Faces" på Kulturhuset i Stockholm. År 2008 skapade han dansgruppen "Soul Sweat"  med vilken han vann SDK  "Crew battle" 2010. Yared utbildar i Popping, Locking och Hip hop/freestyle på skolor som Dans- och Cirkushögskolan, Danscenter stockholm, Balettakademien och Åsa folkhögskola. Han har också hållit workshops i bland annat Sverige, Ryssland, Finland, Japan, Kroatien, Polen och Tjeckien.

 
Foto: Simon Larsson

Roland Pöntinen

Roland Pöntinen debuterade som 17-åring med Kungliga Filharmonikerna och har sedan dess framträtt med betydande orkestrar över hela världen. Bland höjdpunkterna märks konserter med Los Angeles Philharmonics i Hollywood Bowl, med Philharmonia Orchestra i Paris och London samt framträdanden på London Proms i Royal Albert Hall. Han har gästat många av de stora festivalerna såsom Verbier, Schleswig-Holstein och Mostly Mozart-festivalen i New York och är från 2018 själv konstnärlig ledare för Båstad Chamber Music Festival. Roland Pöntinen har gjort över 100 skivinspelningar och är även verksam som tonsättare och arrangör. 2001 valdes han in som ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien och erhöll året därpå den kungliga guldmedaljen Litteris et Artibus för framstående konstnärlig gärning.

Anna Duberg

Medicine doktor i hälsovetenskap. Forskningshandledare Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län. Leg. fysioterapeut och Innovationscoach, Region Örebro Län. Annas avhandling från 2016 belyser att dansintervention för unga kan generera symtomreduktion, stärkt självskattad hälsa och självtillit samt hälsoekonomiska vinster. Idag har metoden (som kallas "Dans för Hälsa") nått nationell bred spridning. Anna forskar nu vidare inom dans och rörelse för yngre målgrupp med fokus på att stärka livskvalitet och lindra symtom vid funktionell magsmärta.

Tone Pernille Østern

Tone Pernille Østern (Dr. of Arts in Dance) är professor i konstämnenas didaktik med vikt på dans vid NTNU Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, samt gästprofessor i dansdidaktik i samtida kontexter vid Stockholms konstnärliga högskola. Hon är aktiv som A/R/Tograf (konstnär/forskare/pedagog) med ett speciellt intresse för socialt engagerad konst, kroppsligt lärande, koreografiska processer och performativ forskning.

Love Derwinger

Love Derwinger (f. 1966) tillhör kretsen av Sveriges främsta pianister. Han debuterade 16 år gammal som solist i F. Liszts andra pianokonsert. Han har gett konserter i Europa, USA, Kanada, Japan, Mellanöstern och Sydamerika och deltagit i många prestigefyllda festivaler världen över. Derwinger har varit solist med flera av de största skandinaviska orkestrarna, Nieuw Sinfonietta Amsterdam, Residentie Orkest i Haag, Radio Philharmonie Hannover des NDR, Philharmonia Orchestra m.fl. och samarbetat med dirigenter som Myung-Whun Chung, Paavo Järvi och Leif Segerstam. Love är känd för sin mångsidighet och varvar solistuppdrag med kammarmusik och har även framträtt som dirigent. Han har gjort över 40 cd-inspelningar (BIS, cpo, Arte Verum m.fl.). För några år sedan debuterade Derwinger som författare med boken ”Godnatt” (Dialoger) som rönt stor uppskattning. Oline Stig (Sydsvenskan): ”En tunn liten bok med stort innehåll. Pianisten Derwingers självbiografiska skisser handlar helt lågmält om livets essens: skapandet, kärleken och döden. Inte en falsk ton.”

 

Anna Lindqvist

Anna Lindqvist är biträdande föreståndare vid Lärarhögskolan, universitetslektor Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet, ledamot i Institutet Dans i skolans vetenskapliga råd. Disputerade 2010 med avhandlingen Dans i skolan – om genus, kropp och uttryck. Fil. dr. i Pedagogiskt arbete med särskilt fokus på dans i förskolan och skolan. Prefekt vid Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet 2011-2016. Har bakgrund som förskollärare, grundskollärare och danslärare, samt mångårig erfarenhet av undervisning på lärarutbildningen i Umeå. Anna Lindqvist är ledamot av Institutet Dans i skolans vetenskapliga råd.

Eva Bojner Horwitz

Professor i musik och hälsa vid Kungliga Musikhögskolan specialiserad inom psykosomatisk medicin, konstnärliga aktiviteter och dans. Medgrundare av och utbildningsansvarig vid Centrum för social hållbarhet, CSS vid Karolinska Institutet i Stockholm, forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap KI samt vid Institutionen för Folkhälsa och vårdvetenskap Uppsala Universitet. Eva Bojner Horwitz är ledamot av Institutet Dans i skolans vetenskapliga råd.

Cecilia Björklund Dahlgren

Cecilia Björklund Dahlgren är initiativtagare till det nationella utvecklingsarbetet Dans i skolan samt stiftare av och verksamhetschef för Stiftelsen Institutet Dans i skolan, professor i danspedagogik på konstnärlig grund vid Luleå tekniska universitet och grundare av Sveriges första danslärarutbildning vid Luleå tekniska universitet. Cecilia Björklund är ledamot av Institutet Dans i skolans vetenskapliga råd.

Björn Sprängare

Ordförande i Institutet Dans i skolans styrelse. Björn Sprängare har disputerat vid Skogshögskolan och han har haft ledande positioner inom Mo och Domsjö AB (MoDo), Trygg Hansa och Kungliga hovstaterna. Fram till 2011 var han styrelseordförande för det statliga gruvföretaget LKAB. Björn Sprängare är hedersmedlem av Kungliga Filharmonikerna och har varit ordförande i styrelsen för Stockholms Konserthusstiftelse. Han är även ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Claire Parsons

Koreografen Claire Parsons har en lång rad framgångsrika verk för barn bakom sig och turnerar åter i norra Sverige 2021-22, bland annat med Lilla Svansjön. Mötet med barngrupper i för- och grundskola har också lärt henne mycket om hur dans som konstform behöver vara en delad upplevelse mellan barnen och deras vuxna, föräldrar eller skolans personal.

Margareta Sörenson

Margareta Sörenson är sedan 2003 danslärarutbildningens lärare i dansens historia och i koreografi. Hon har en fil mag i dansvetenskap, och är dans- och teaterkritiker i Expressen, skribent i Danstidningen, och författare till böcker om scenkonst, som boken Mats Ek. Hon medverkar i flera internationella tidskrifter som Altérnatives Théâtrales och nättidskriften Critical Stages.

 

Ida Sandor

Ida är danslärare på Västerholms friskola som ligger i Skärholmen. Ida har tillsammans med Skapande skola startat ett projekt som heter "Dans, språk och identitet". Projektet sträcker sig över 3 år men skolan har på eget initiativ bestämt sig för att göra dansen på skolan permanent och heltidsanställt en danslärare. Skolans lärare samt elever ser nu vinster i att ha dans i den dagliga verksamheten. "På danslektionerna har vi ett stort fokus på glädjen i det egna skapandet samt på barn och ungas egna uttryck. Vi integrerar också ämnet svenska då språkutveckling är central. Vi tror på att erbjuda många olika sätt att lära, dansen är en sådan metod." Danslärare Ida Sandor.

 

Elisabeth Sörhuus

Tidigare rektor för Hjulsta Skolor i Stockholm i 20 år, där hon införde dans på skolschemat och såg till att ha dans i olika former i undervisningen under alla år. Det arbetet gav henne flera utmärkelser, bland annat Dagens Nyheters skolledarpris 1998. Numera verkar Elisabeth som seniorkonsult i skolfrågor och sitter bl.a. i Bredängsakademien  och arbetar för att öka kontakterna mellan skolan och arbetslivet. Hon är också ledamot av Institutet Dans i skolans styrelse.

Gustaf Sixten Inga

Gustaf Sixten Inga arbetar som förskollärare vid Sameskolan i Kiruna. Han har tidigare arbetat som förskolelärare och förskolechef i Kiruna kommun efter att utbildat sig till förskolelärare vid Luleå tekniska universitet och drivit friskola i Kiruna under drygt tio år. Gustaf Sixten Inga har även varit ordförande i Kiruna FF och platschef vid Kebnekaises fjällstation och han älskar att vistas ute på fjället.

 

Frida Brismar Pålsson

Frida Brismar Pålsson arbetar med arkitektur och pedagogik, med många års erfarenhet av fridans och improvisation. Under 2015 fick hon möjlighet att arbeta tillsammans Kiruna kommuns skolor för att skapa verktyg för barnen att förstå Kirunas stadsflytt. Det utvecklades till ett nytt arbetsfält för danspedagogiken där dansen blivit en mycket konkret ingång till arkitektur. På Dans i skolan-biennalen tar Frida med oss på en undersökning av rum, stad, hemkänsla och andra arkitekturbegrepp med hjälp av kropp och rörelse. Frida talar också om skolans ”scenografi" och hur den påverkar elevernas vardagliga ”koreografier”.

 

Malin Morin

Utbildad gymnasielärare i dans & engelska vid Danslärarutbildningen på Musikhögskolan i Piteå, Luleå Tekniska Universitet. Efter 5 år i Stockholm som danslärare i både grundskola, kulturskola & frivillig verksamhet undervisar hon nu i hemorten på Skellefteå Dans & Balettförening. Där varvas frivillig verksamhet med dans i skola & förskola, skapande skola-uppdrag, Danssagor mm. ”När vi dansar tillsammans utvecklas vi både individuellt & som grupp. Det gör oss både lyhörda, empatiska, nyfikna, lustfyllda & modiga i vårt lärande. Dans är hälsa för kropp & själ samtidigt som det skapar verktyg för att ta oss an kunskap på nya sätt.”

 

Märtha Pastorek

Märtha Pastorek Gripson är filosofie doktor i estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap. Hon är universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås och i dansdidaktik vid Göteborgsuniversitet. Hon arbetar också vid den estetiska profilen inom förskollärarutbildning vid Högskolan i Halmstad. Hon har flerårig erfarenhet av undervisning och handledning inom högre utbildning såsom inom Kulturskoleklivet, Ämneslärarutbildning, Grundlärarutbildning och Förskollärarutbildning. Hon är legitimerad ämneslärare i dans och utbildad danspedagog med fokus barndans och karaktärsdans vid dåvarande Danshögskolan, och hon har arbetat med dansundervisning i förskola, grundskola, privat dansskola, kulturskola, särskola och specialskola för döva och hörselskadade. Hennes forskning handlar om barn, genus, lärande, dans, förskollärarutbildning och styrdokument.

Hon är också utbildad skolledare och har varit verksam som förskolechef, rektor och kulturskolechef. Hon är aktiv i styrgruppen för NEÄL (nätverket för estetiska ämnen i lärarutbildning).

 

Liselotte Berggren

Utbildad Danspedagog vid Danshögskolan i Stockholm och innehar en Ämneslärarexamen (dans) på gymnasienivå från Umeå Universitet. Har arbetat som Danslärare i snart 25 år och haft förmånen att få medverka till den dansverksamhet som finns i Piteå Kommuns skolor idag.  Driver just nu ett antal projekt på Musik & Dansskolan bland annat ”Dans för alla i grundskolan”, ”Dans för hälsa på gymnasiet” samt Pilotprojektet ”Dans i förskolan”.

För Liselott är drivkraften att genom dansglädje inspirera barn och unga till att utvecklas och förbättra sitt välmående.


 

Liv Trulsson

Liv arbetar som danslärare på Katedralskolan i Växjö. Är utbildad gymnasielärare i dans vid Danslärarutbildningen i Piteå, Luleå tekniska universitet. Liv arbetar även som frilansande dansare och koreograf och har samarbetat med konstnärer inom olika konstnärliga uttryck så som film/foto, textil, glas, trä och nutida kammarmusik. Liv inspireras ofta av naturen och olika platser och även av mötet mellan olika konstnärliga uttryck. 

Hon studerar för tillfället Bild på Valand, Göteborgs universitet och intresserar sig för kombinationen bild och dans, utforskandet av hur form, måleri och kropp kan mötas och utforma nya konstnärliga metoder i sin dansundervisning.  

Anthony Lomuljo

Anthony Lomuljo is an international dance artist and creator based in Stockholm, Sweden.  Originally from Mountain View, California he trained at The Juilliard School under the direction of Lawrence Rhodes receiving his B.F.A. in 2010. After graduation, Lomuljo danced with Göteborgs Danskompani and he is currently a first soloist at The Royal Swedish Ballet. Since 2016, Anthony has been guesting around the world with other companies such as Tanztheater Wuppertal Pina Baush and Sasha Waltz & guests, as well as performing the works of Mats Ek, Crystal Pite, and Alexander Ekman. Anthony is a part-timefaculty member of Kungliga Svenska Balettskolan and a frequent guest teacher of Balettakademien as well as Danscentrum in Stockholm. As a choreographer and creator he's premiered his solo “My longest companion” in 2019 and a duet “Blocking Light” with the Beyond Words tour, produced by Dans I Nord as well as a social media platform called @northern_SESSIONS, creating and performing site-specific work on Instagram LIVE, with improvisational movement and music all over the north of Sweden.  Foto: Björn Abelin

Lars-Ánte Kuhmunen

Artisten, poeten och renskötaren Lars-Ánte Kuhmunen står med det ena benet i Sapmi (en dela av norra Skandinavien) och det andra i världen. Med rå urkraft och musikalisk naturbegåvning behärskar och förvaltar han sitt samiska arv. Han har levt och andats den traditionella jojken hela sitt liv. Samtidigt arbetar Lars-Ante otåligt, men ändå ömsint, med att göra traditionen och arvet vidare, utveckla det och göra det tillgängligt för framtiden och för världen.

Att vara med om en konsert med Lars-Ánte Kuhmunen är en unik musikupplevelse som inte liknar någonting annat. Han har erövrat publiken på allt ifrån de stora festivalscenerna ute i Europa till de små intima spelningarna ute på den ödsliga landsbygden. Alltid med samma hängivenhet och energi. Ofta med sitt band, men ibland enbart med sin röst som darrar av en kraft som inte lämnar någon oberörd.

Musikhögskolans Kammarkör i Piteå med dirigent Erik Westberg

Musikhögskolans kammarkör i Piteå bildades 1990 av Erik Westberg. Kören utgörs idag av 25-30 sångare från olika program vid Musikhögskolan vid Luleå tekniska universitet samt sångare från Framnäs folkhögskola. Körens repertoar består främst av a cappella-verk från romantik till samtid. Kammarkören har uruppfört ett flertal verk av bland andra Jan Sandström, Jan Ferm och Emil Råberg samt flera av musikhögskolans kompositionsstudenter. 

One One One

En stol, en dansare.

Detta är utgångspunkten för verket One One One av koreografen Ioannis Mandafounis.

Du sätter dig på stolen, en dansare kommer fram till dig och säger:
– Jag kommer att dansa för dig så länge vi håller ögonkontakt. Det som händer sedan är en tyst dialog, ett exklusivt möte. En möjlighet att se dans med nya ögon. Att se, att verkligen se dans. När du har sett nog kan du lämna stolen.

One One One spelas i det offentliga rummet. Tidigare har verket framförts på gator och torg, på ett fängelse i Madagaskar, på Rikshospitalet i Köpenhamn.

Den dansas i Piteå av dansarna Eva Schemchtig och Lander Casier vid Norrdans.

Björn Emmoth

Björn är rektor för Kulturskolan i Kalix sedan år 2000, med ansvar för frivillig verksam inom alla de vanliga uttrycksformerna, men också med ett ansvar för estetiska ämnen i bl a grundskola, gymnasium och en artist- och musikerutbildning på folkhögskolenivå. De senaste 3 åren har han dock endast ett övergripande ledningsansvar för kulturskolan eftersom han för närvarande doktorerar i forskningsämnet pedagogik vid Luleå Tekniska Universitet, med inriktning på estetiska lärprocesser. Björn har också varit vice ordförande för Sveriges Kulturskoleråd och styrelsemedlem i nio år, där inte minst kulturskolans koppling till skolan har varit ett område som drivits med stort engagemang.

Martin Forsberg

Martin Forsberg (he/him) is a swedish choreographer. Educated in choreography from the danish national school of performing arts he has since 2005 created work for all kinds of settings and formats. His work has been presented vastly around Scandinavia and Europe and he has worked with Göteborgsoperans Danskompani (Sweden), Chamber Ballet Moscow (Russia), Dan Daw Creative projects (UK) and Goblin Party (South Korea) among others.

Since 2018 he is the artistic director of Norrdans.