10.00 – 10.45    Invigning
Daniel Birnbaum, chef för Moderna Museet och  Cecilia Björklund Dahlgren, Institutet Dans i skolan hälsar välkomna. Dansande skolbarn, ungdomar och professionella kulturskapare manifesterar betydelsen av kultur i skolan. Generaldirektören Staffan Forssell från Kulturrådet inviger tillsammans med dansande elever från Kiruna, Stockholm, Skärholmen och Kista, dansarna Damon Frost, Tina Wezelius Grebacken, Lilly Zetterberg samt konsertpianisten Roland Pöntinen. Anna Sarri från Nikkaluokta berättar om Sapmi och renen.

10.45 –  11.30  Lika barn leka bäst men olika barn hittar på de bästa lekarna, föreläsning med Milad Mohammadi, rektor för Järvaskolan
 
11.30 –  12.00  Danskropp och samhällskropp – speglingar som bygger framtidshopp, föreläsning med Med dr. Kulturhälsoforskare Eva Bojner Horwitz

12.00 – 13.00    Lunch

13.00 – 14.00    Parallella workshops och seminarier

A   Dans i förskolan om genus och uttryck
En workshop där deltagarna själva dansar och får inspiration att arbeta med dans, genus och uttryck med fil dr Anna Lindqvist, dansforskare och prefekt vid lärarutbildningen i Umeå.

B   Dans i skolan i Danmark – tendenser och utmaningar
I Danmark genomförs en stor nationell satsning för dans i skolan. Ulla Gad, dansekonsulent från Dansehallarna i Köpenhamn presenterar det treåriga projektet ”Ta’ fat om dansen”.

C   Delaktighet, integration och identitet i skolan
Representanter från kultur- och utbildningsområde om:

  • Hur kan vi nå alla elever med kultur i skolan?
  • Integration i skolan
  • Hur skapar skolan, kulturinstitutionerna och kulturlivet möten i kultur mellan nyanlända elever och elever från majoritetssamhället?
  • Hur möter högskolan samhällets nya utmaningar?

Marcelle Bonjour, fransk nationell dans i skolan-expert, Maria Taube, intendent, Moderna Museet, Tua Stenström, handläggare, Kulturrådet, Anna Westerholm, avdelningschef, Skolverket, Carin Khakee, ämnesråd, kulturdepartementet, Monica Johansson, prefekt, Luleå tekniska universitet, Milad Mohammadi, rektor Järvaskolan. Moderator: Cecilia Björklund Dahlgren, Institutet Dans i skolan.

D   Exempel på dans i grundskolan
Danspedagogen Magnus Andersson presenterar hur dans i skolan går till i Värmdö kommun och danspedagogen Tina Wezelius Grebacken visar hur dans på schemat utvecklas i den nystartade Järvaskolan i Kista.

E   Objekt och kroppar i vila och rörelse
Konsten möter dansen i utställningen. Jonna Tideman, dansare och konstpedagog presenterar i praktik och teori hur hon arbetar med dansens och konstens gemensamma språk med skolelever. Deltagarna får själva dansa.

F   Street på schemat
Damon Frost, en av landets främsta inom streetdansen, leder den här workshopen som vänder sig till alla som vill lära sig mer om streetdansens teknik och estetik och ta del av hur streetdans kan läras ut i skolan.

G   Vi låter färgen flöda
En workshop under ledning av Moderna Museets konstpedagoger som visar hur man kan få färgen i rörelse i mötet med barn och unga. Workshopen leds av kostpedagogerna Jessica Eldenstjärna och Minoo Raghibi.

14.15 – 15.15    Parallella workshops och seminarier

H   Isadora Duncans filosofi och koreografi
Deltagarna får möta Isadora Duncans filosofi och tradition och lära sig autentisk Duncan-koreografi av Kathleen Quinlan Zetterberg, en av de främsta Isadora Duncan tolkarna.

I   Forskningsseminarium: Dans och lärande
Ett seminarium med Anna Duberg, fysioterapeut och med dr från Örebro universitet och Ninnie Andersson, danslärare och fil dr i pedagogik från Luleå tekniska universitet som berättar om sina avhandlingar inom området dans och lärande.

J   Möte i dans: urfolk, nyanlända och majoritetssamhälle
Elever från Vittangi skola, Sameskolan i Kiruna, Storkyrkoskolan i Stockholm och Västerholms friskola i Skärholmen dansar tillsammans med Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef Institutet Dans i skolan, danspedagog Tina Wezelius Grebacken samt förskolechef Gustaf Sixten Inga från Kiruna.

K   Att dansa Picasso – Koreografiska signaturer
Mellanstadieelever från Västerholms friskola visar hur de skapar koreografi med utgångspunkt i konst och improvisation tillsammans med koreografen Stephane Imbert. Koreografiska signaturer dansas, utforskas och analyseras under ledning av Marcelle Bonjour, Frankrikes nationella Dans i skolan-expert.

L   Konst kan vara sagolik
Vi möter Henri Matisse och hans konstverk ”Apollon”. Maria Taube, intendent Moderna Museet, inspirerar och berättar om hur vi kan använda oss av sagorna i mötet med barn och unga.

M   Dans och integration i gymnasieskolan
Fryshusets gymnasium i Stockholm har stora erfarenheter av dans och integration. I den här workshopen får deltagarna möta dansläraren Josephine Björklund som kommer att dela med sig av kunskap, erfarenheter och vilka metoder som används vid Fryshusets gymnasiums estetiska program i dans.

N   Objekt och kroppar i vila och rörelse
Konsten möter dansen i utställningen. Jonna Tideman, dansare och konstpedagog presenterar i praktik och teori hur hon arbetar med dansens och konstens gemensamma språk med skolelever. Deltagarna får själva dansa.

15.15 – 16.15 Kaffe och egna besök i Moderna Museets utställningar

16.15 – 17.15    Parallella workshops och seminarier

O   Utmaningen – Barn, dans och framtidstro
Institutet Dans i skolan har utmanat kommuner och skolor att arbeta med dans och integration i skolan. Här presenteras pristagarna: Hallstahammars kommun, danslärare Caroline Gustafson-Asp, kulturchef Sven-Olof Juvas samt kulturskolechef Jenny Hägg, Sigtuna Kulturskola, danspedagog Maria Edin och rektor Johan Johanson och klasslärare Maggie Nordvall från Sagaskolan i Märsta, Västerholms friskola och danslärarna Ida Sandor och Malin Morin visar metoder i praktik och teori.

P   Dans på schemat med nyanlända elever
Danskonstnären Benno Voorham ger en workshop där deltagarna får ta del av hans erfarenheter av arbetet med dans och integration i skolan, bl.a. projekt med olika grupper av marginaliserade barn och ungdomar såsom barnhemsbarn i Moldavien, Ukraina och Belarus, med interna flyktingbarn i Georgien samt nyanlända ungdomar i Stockholm och Tanums kommun. Madelene Beckman, intendent, ArkDes berättar om samarbetet mellan Benno och ArkDes. Deltagarna får själva dansa.

Q   Dansläraruppdraget – breddad kompetens
Ett seminarium om danslärarrollen i en förändrad tid. Vilken kompetens krävs för grundskola, gymnasium och kulturskola? Samtal mellan representanter från högskolorna: Carina Borgström Källén, universitetslektor, Göteborgs universitet, Cecilia Björklund Dahlgren, universitetslektor, Luleå tekniska universitet, Petra Frank, dekan för Dans- och cirkushögskolan vid Stockholms konstnärliga högskola. Moderator: Anna Lindqvist, fil dr, Umeå universitet.

R   Fransk spetskompetens – koreografi i skolan
En masterclass för danslärare och dansverksamma under ledning av koreografen Stephane Imbert. Utgångspunkten är att med hjälp av konsten och improvisationen skapa dans. Koreografiska signaturer utforskas och analyseras under ledning av Marcelle Bonjour, Frankrikes nationella Dans i skolan-expert.

S   Dansprojektet – kravlös dans för psykisk hälsa hos tonårsflickor
Anna Duberg, fysioterapeut och med dr Örebro universitet presenterar sin forskning i teori och praktik. Deltagarna får själva dansa och ta del av metoderna.

T   Skapa rum, göra plats
En praktisk workshop under ledning av Frida Brismar Pålsson som har stor erfarenhet av dans och arkitektur, bl.a. från Kiruna kommuns dans i skolan -projekt att flytta en stad med hjälp av dans och arkitektur. I den här workshopen får deltagarna själva dansa och möta arkitekturens och dansens gemensamma värld.

U   Möte med regionala danskonsulenter
Danskonsulentverksamheten vidareutvecklar och stärker dansen regionalt med särskilt uppdrag för barn och unga. Samarbetsrådet för regional dansutveckling (SRD) presenterar sitt arbete. Danskonsulenterna Annika Högberg, Västernorrland, Ann-Jeanett Stål, Dalarna, Åsa Fagerlund och Signe Landin, Stockholm.

17.30 – 18.30 Musik- och dansföreställning
Dansare från Kungliga Baletten, klarinettisten Martin Fröst, konsertpianisten Roland Pöntinen, Lilly Zetterberg och barn från Lilla Baletten, Damon Frost, Ambra Succi m.fl. medverkar.
Torsdag 29/9  Västerholms friskola
9.00 – 10.00    Parallella workshops och seminarier

A   Dans och språkutveckling
Västerholms friskola är en internationell skola där eleverna talar många språk och för många är svenska helt nytt. Danslärarna Ida Sandor och Malin Morin utvecklar projektet Dans, språk och identitet där eleverna med hjälp av dansen som språk tar till sig kunskap, utvecklar sitt uttryck och stärker sin egen identitet. Lågstadieelever från Västerholms friskola dansar.

B   Workshop i klassisk balett
En workshop i klassisk balett på elementär nivå med utgångspunkt i balettundervisning för gymnasieelever. Workshopen vänder sig till dansverksamma och danslärare under ledning av Ola Beccau, lektor i klassisk balett, Danslärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet.

C   Hur kan dans i skolan gå till och hur startar man?
Ett seminarium som vänder sig till de som vill veta hur man kan starta dans i skolan-verksamhet.

  • Varför obligatorisk dansundervisning i skolan och i förskolan?
  • Hur hittar man danslärare eller koreograf ?
  • Hur kan man söka projektmedel från Kulturrådets Skapande skola-satsning?

I seminariet medverkar Cecilia Björklund Dahlgren, Institutet Dans i skolan, Lykke Pörtfors, Kulturrådet och Marcelle Bonjour om Dans i skolan i Frankrike.

D   Street på schemat
Damon Frost, en av landets främsta inom streetdansen leder den här workshopen som vänder sig till alla som vill fördjupa sig i streetdansens estetik och teknik och ta del av hur streetdans kan läras ut i skolan.

E   Exempel på dans i grundskolan
Danspedagogen Magnus Andersson presenterar hur dans i skolan går till i Värmdö kommun och danspedagogen Tina Wezelius Grebacken visar hur dans på schemat utvecklas i den nystartade Järvaskolan i Kista.

F   YOUYOUERS
En workshop som belyser hur konstnärlig verksamhet och ungas deltagande förändrats genom Internet, bloggar och sociala medier? Kristoffer Svenberg är konstnär och ansvarig konstpedagog för verksamheten Museum Museum på Moderna Museet, konstverksamhet som riktar sig till unga mellan 15-25 år.

10.15 – 10.45 Kaffe

10.45 – 11.45    Parallella workshops och seminarier

G   Möte i dans – urfolk, nyanlända och majoritetssamhälle
Elever från Vittangi skola, Sameskolan i Kiruna, Storkyrkoskolan i Stockholm och Västerholms friskola i Skärholmen dansar tillsammans med Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef Institutet Dans i skolan, danspedagog Tina Wezelius Grebacken samt förskolechef Gustaf Sixten Inga från Kiruna.

H   Masterclass i street
Damon Frost, en av landets främsta inom streetdansen, leder den här workshopen som vänder sig till dansverksamma och danslärare. Fokus ligger på streetdansens estetik och teknik och deltagarna får också ta del av hur street kan läras ut i grundskola och gymnasium.

I   Läraruppdraget i framtidens skola
I läroplanerna står uttryckligen att varje elev ska finna sin unika egenart och att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Hur arbetar man i praktiken för att uppnå dessa mål? I ett alltmer teknifierat samhälle finns risken att kommunikation mellan människor i allt större utsträckning kommer att handla om digitala kontakter. Elisabeth Sörhuus, f.d. rektor och rådgivare i skolfrågor, leder ett samtal om skolans möjligheter att erbjuda olika uttrycksformer t.ex. dans och konst.

J   Isadora Duncans filosofi och koreografi
Deltagarna får möta Isadora Duncans filosofi och tradition och lära sig autentisk Duncan-koreografi av Kathleen Quinlan Zetterberg, en av de främsta Isadora Duncan-tolkarna. Dessutom får deltagarna ta del av när Kathleen dansar med elever.

K   Dans i särskolan
Danspedagogen Eva Perbrand-Magnusson delar med sig av sina erfarenheter av dans i särskolan. Dansläraren Liselott Berggren, Piteå, danspedagogerna Katja Palmgren och Veronica Faxen samt dansläraren Karolina Fällman, Skellefteå berättar om sin verksamhet och låter deltagarna prova på hur de arbetar med obligatorisk dansundervisning i grundskolan – särskolan.

L   Konst kan vara sagolik
Vi möter Henri Matisse och hans konstverk ”Apollon”. Maria Taube, intendent Moderna Museet, inspirerar och berättar om hur vi kan använda oss av sagorna i mötet med barn och unga.

12.15 – 13.00    Anna Sarri från Nikkaluokta och elever från Sameskolan i Kiruna berättar om den samiska kulturen
Lågstadieelever från Västerholms friskola dansar under ledning av dansläraren Ida Sandor. För samtliga i aulan.

13.00 – 14.00    Lunch för biennalens deltagare
Samtidigt berättar Anna Sarri och eleverna från Sameskolan mer om den samiska kulturen för lågstadieeleverna och personalen från Västerholms friskola i aulan.

14.00 – 15.00    Parallella workshops och seminarier

M   Att dansa Picasso – koreografiska signaturer
Mellanstadieelever från Västerholms friskola visar hur de skapar koreografi med utgångspunkt i konst och improvisation tillsammans med koreografen Stephane Imbert. Koreografiska signaturer dansas, utforskas och analyseras under ledning av Marcelle Bonjour, Frankrikes nationella Dans i skolan-expert.

N   Flamenco på schemat
I Västerholms friskola, den internationella skolan, är eleverna nyfikna på dansen och i den här workshopen dansar eleverna flamenco under ledning av flamencodansaren och pedagogen Tina Wezelius Grebacken. Deltagarna får själva ta del av metoderna genom att dansa.

O   Dans i förskolan om genus och uttryck
En workshop där deltagarna själva dansar och får inspiration att arbeta med dans, genus och uttryck under ledning av fil dr Anna Lindqvist, dansforskare och prefekt vid lärarutbildningen i Umeå.

P   Dans och integration i gymnasieskolan
Fryshusets gymnasium i Stockholm har stora erfarenheter av dans och integration. I den här workshopen får deltagarna möta dansläraren Josephine Björklund som kommer att dela med sig av kunskap, erfarenheter och vilka metoder som används vid Fryshusets gymnasiums estetiska program i dans. Dansläraren Ida Sandor dansar med nyanlända elever från Skärholmens gymnasium i samarbete med rytmikpedagogen Aminah al Fakir.

Q   Dans i skolan i Danmark – tendenser och utmaningar
I Danmark genomförs en stor nationell satsning för dans i skolan. Ulla Gad, dansekonsulent från Dansehallarna i Köpenhamn presenterar det treåriga projektet ”Ta’ fat om dansen”.

15.00 – 16.00    Mingel och överraskningar i skolans matsal