Program 12-13 oktober

Plats: Luleå tekniska universitet, Musikhögskolan i Piteå och Studio Acusticum, Kunskapsallén

Salar presenteras vid Biennalen. Det är obligatoriskt att anmäla sig till alla workshops och seminarier.

Tisdag 12/10 Piteå   

10.30 – 11.00             Kaffe och registrering 

11.00 – 12.00             Invigning av Dans i skolan-biennalen 2021 i Studio Acusticum  

Invigningen av den sjunde Dans i skolan-biennalen ”Dans, hälsa, estetik och lärande” synliggör kulturens och dansens betydelse för social hållbarhet med siktet inställt på Agenda 2030. Programmet inleds med dans och jojk när barnen från sameskolan i Kiruna dansar tillsammans med jojkaren Lars- Ánte Kuhmunen, Invigningstal av kulturminister Amanda Lind, Eva Hamilton, ordförande, Luleå tekniska universitet, Helena Stenberg, kommunalråd, Piteå kommun och Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket.

Vi lyfter fram dansens betydelse för barns och ungas utveckling, lärande och hälsa med fokus på dans i skolan för alla med Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik, Luleå tekniska universitet. Barn och ungdomar från Kiruna, Piteå, Skellefteå, Stockholm och Södertälje möts i dansen tillsammans med professionella danskonstnärer och danslärare: Yared Cederlund, Tina Wezelius Grebacken, Liv Trulsson, Liselotte Berggren, Sara Lockby och konsertpianisten Roland Pöntinen samt Musikhögskolans kammarkör under ledning av professor Erik Westberg.

Barn, unga och vuxna dansar luften, vindarna, löven, vattnet, lingonen, solen och solstrålarna för att tillsammans hylla naturen, årstidsväxlingarna, kretslopp och hållbarhet. En manifestation för Agenda 2030 med exempel från forskning inom dans, hälsa, estetik, lärande och hållbarhet. Ord från Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa, Kungliga Musikhögskolan.

 Invigningen avslutas av Institutet Dans i skolans ordförande, Björn Sprängare. 

12.00 – 13.00             Lunch 

13.00 – 14.15             Parallella workshops och seminarier 

A   Wise Motion – dans och minnet
Workshop med dans- och hjärnforskaren Hanna Poikonen, bland annat verksam vid ETH Zürich i Schweiz och Universitetssjukhuset Örebro.

B   Kroppskoll – Hållbar kropp
Kroppslig avläsning av varningssignaler på ohälsa och stress – hur hittar vi in till den inre hållbarheten?
Exempel på forskning inom dans, hälsa och lärande med forskaren, professor Eva Bojner Horwitz. Kroppskoll undersöker tillsammans med dansstudenter vad hållbar kropp innebär. Drivkrafter och hinder kommer att lyftas i workshopen.

C   Likvärdig skola - Dans i skolan för alla!
Workshop med elever och lärare från grundsärskolan, träningsskolan, Rönnen i Piteå med dansläraren Sara Lockby,
Tillsammans med dansläraren Liselotte Berggren från Piteå får deltagarna prova på dans för högstadiet. Danslärarna från Skellefteå, Karolina Fällman, Veronica Faxen Forsström och Jessica Häggmark presenterar pionjärkommunen Skellefteås dans i skolan – och ger exempel på hur danspedagogiken är integrerande för alla barn i grundskolan.

D   Street på schemat för alla

Streetdans på schemat för alla under ledning av streetdansaren Yared Cederlund som har varit verksam i dans och streetdans sedan 1998. Han både dansar professionellt och utbildar inom flera genrer av streetdans.

E   Renens år – Dans & jojk
Elever från sameskolan i Kiruna dansar tillsammans med elever från Stockholm och utforskar dans, jojk, möten, delaktighet och hållbarhet. Lars Ánte Kuhmunen, jojkare, Gustaf Sixten Inga , förskollärare, sameskolan i Kiruna, Tina Wezelius Grebacken, flamencodansare – danspedagog, Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik, LTU och Anna Lindqvist, dansforskare UU.

F   Dansen som scenkonst för barn och unga
Låt dansen vara en konstupplevelse som får tala för sig själv! Koreografen Claire Parsons har en lång rad framgångsrika verk för barn bakom sig och turnerar åter i norra Sverige 2021-22, bland annat med Lilla Svansjön. Mötet med barngrupper i för- och grundskola har också lärt henne mycket om hur dans som konstform behöver få vara en delad upplevelse mellan barn och vuxna, föräldrar eller skolans personal. Claire Parsons samtalar med de konstnärliga ledarna för Norrdans, Martin Forsberg, och Regionteater Väst, Monika Milocco, samt konstnärliga ledaren Marie Larsson Sturdy och utvecklingsstrategen Olof Westring från Dans i Nord. Seminariet leds av Margareta Sörenson, danskritiker och lärare vid danslärarprogrammet vid LTU.

14.30-15.15   Engagemang, ansvar och hållbarhet för Dans i skolan:
Panelsamtal mellan Skolverket, Kulturrådet, Sveriges Kommuner och Regioner, kommun, högskola och Institutet Dans i skolan

 • Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket
 • Monika Sonde, chef för utbildning och arbetsmarknad, Sveriges kommuner och regioner, SKR
 • Anna Sibinska, riksdagsledamot
 • Eva Hamilton, ordförande, Luleå tekniska universitet
 • Ingrid Skare, tf. enhetschef Kultur i skolan, Kulturrådet
 • Helena Stenberg, kommunalråd, Piteå kommun
 • Björn Sprängare, ordförande Institutet Dans i skolan
 • Moderator: Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik vid LTU och verksamhetschef för Institutet Dans i skolan

 15.15-15.40                 Kaffe 

15.40-16.40 Forskningsseminarium: Innovativa meningsutbyten dansforskare emellan.

Ett öppet och innovativt samtal mellan olika dansforskare. Seminariet inleds med dansimprovisation av dansaren Anthony Lomuljo från Kungl. baletten och utforskande rörelse på scen. Under pågående improvisation delar dansforskare sina intryck och reflektioner med utgångspunkt från "embodied knowledge" och forskning. Meningsutbyten sker i mötet med dansen och syftet är att skapa ett forum för hur forskning kan se ut i praktik och i teori.

Vår intention är att få forskare från skilda bakgrunder och forskningsfält att mötas i ett inspirerande samtal som väcker intresse och inspiration till att börja forska om dans inom skola.  

 • Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa vid Kungliga Musikhögskolan och ordförande i Institutet Dans i skolans vetenskapliga råd
 • Tone Pernille Østern, doktor i danskonst, konstnärlig ledare för Inclusive Dance Company och professor i konstämnenas didaktik med vikt på dans vid lärarutbildningen vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Anna Lindqvist, biträdande föreståndare vid Lärarhögskolan, universitetslektor Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet, ledamot i Institutet Dans i skolans vetenskapliga råd
 • Hanna Poikonen, dans- och hjärnforskare, bland annat verksam vid ETH Zürich in Schweiz och Universitetssjukhuset Örebro
 • Anthony Lomuljo, dansare vid Kungliga baletten

16.45-18.00                 Parallella workshops och seminarier

 G   Wise Motion – dans och minnet

Workshop med dans- och hjärnforskaren Hanna Poikonen, bland annat verksam vid ETH Zürich i Schweiz och Universitetssjukhuset Örebro.

H    Choreographic folding
Workshop med Tone Pernille Østern, professor i konstämnenas didaktik med vikt på dans vid NTNU Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, samt gästprofessor i dansdidaktik i samtida kontexter vid Stockholms konstnärliga högskola. I denna workshop bjuds deltagarna att undersöka choreographic folding som inkluderande och expanderande dansforskningspraktik. «Folding» är svårt att översätta till svenska, då det är teoretiskt laddat med Deleuze & Guattari’s förståelse av «the fold», men man kan leka med begreppet koreografiska vikningar: Man viker, vänder, vrider på och utvidgar koreografi som expanderat förhållningssätt i olika och oväntade situationer och kontexter. Vad kan koreografiska vikningar bidra till i danspedagogiska praktiker i skolan som kontext? Och vad kan koreografiska vikningar som tilnärmning till  dansforskning skapa? Det är frågor som undersöks praktiskt teoretiskt i denna workshop.


J   Renens år - Jojk och dans
Elever från sameskolan i Kiruna dansar tillsammans med elever från Stockholm och utforskar dans, jojk, möten, delaktighet och hållbarhet. Lars Ánte Kuhmunen, jojkare, Gustaf Sixten Inga, förskollärare, sameskolan i Kiruna, Tina Wezelius Grebacken, flamencodansare – danspedagog, Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik, LTU och Anna Lindqvist, dansforskare Umeå universitet.

K   Koreografiska signaturer
En workshop i komposition där deltagarna får dansa under ledning av Martin Forsberg, koreograf och konstnärlig ledare från Norrdans. 

L   Street på schemat för alla

Streetdans på schemat för alla under ledning av streetdansaren Yared Cederlund som har varit verksam i dans och streetdans sedan 1998. Han både dansar professionellt och utbildar inom flera genrer av streetdans.

18.15-19.00                 Föreställning ”Våroffer”, Studio Acusticum

Roland Pöntinen och Love Derwinger, två av Sveriges främsta konsertpianister framför Stravinskijs Våroffer, ett banbrytande verk som fått avgörande betydelse för musikhistorien och den moderna dansens utveckling. Roland och Love har spelat tillsammans under fyra decennier och utforskat den rika repertoaren för dubbelpiano, Rachmaninov, Poulenc, Bartók… Våroffer i version för två pianon har Pöntinen och Derwinger bl a framfört tillsammans med Paul Taylor Dance Company. I kvällens föreställning medverkar dansaren Liv Trulsson.

19.00                             Middag på 2 KÖK, Studio Acusticum                                  

 

Onsdag 13/10 Piteå 

8.30                               Registrering

9.00 – 10.15               Parallella workshops och seminarier

M   Dans på gymnasiet

En workshop under ledning av danslärare som lyfter fram danspedagogikens möjligheter och utmaningar inom gymnasieskolan under ledning av Liv Trulsson, danslärare, Växjö,  Maria Danell, Piteå samt danselever från det estetiska programmet vid Strömbackaskolan i Piteå.


N   Pilotprojektet Dans i förskolan

I workshopen utforskar vi när dans blir dans och arbetar med dans, estetik, genus, bildspråk och uttryck med utgångspunkt i förskolans läroplan LpFö 18 bl.a. målet om kroppslig och personlig integritet.
Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik, LTU, Anna Lindqvist universitetslektor, Umeå universitet och Gustaf Sixten Inga, förskollärare vid Sameskolan i Kiruna, Lotta Rajalin, rektor för förskolor i Stockholm. Pilotprojekt med Dans i förskolan i 10 kommuner presenteras.

O   Street, improvisation och didaktik
Den här workshopen vänder sig till dig som redan arbetar med dansundervisning. Deltagarna får möta improvisation och dansdidaktik under ledning av streetdansaren Yared Cederlund som har varit verksam i dans och streetdans sedan 1998. Han både dansar professionellt och utbildar inom flera genrer av streetdans.

P   Kroppskoll – Hållbar kropp
Kroppslig avläsning av varningssignaler på ohälsa och stress – hur hittar vi in till den inre hållbarheten?
Exempel på forskning inom dans, hälsa och lärande med forskaren, professor Eva Bojner Horwitz. Kroppskoll undersöker tillsammans med dansstudenter vad hållbar kropp innebär. Drivkrafter och hinder kommer att lyftas i workshopen tillsammans med danslärarstudenter.

Q   Dans och hälsa i praktik och teori
Workshop med forskaren inom hälsovetenskap, medicine doktor Anna Duberg, Örebro universitet.
Nytänkande insatser för att stärka psykisk hälsa hos unga efterfrågas allt oftare. Dans med fokus på rörelseglädje har i en studie från Örebro Universitet visat sig kunna utgöra ett exempel på en vetenskapligt utvärderad och hälsoekonomiskt effektiv metod som kan komplettera vårdinsatser. Workshopen 13/10 kombinerar teori och praktik. Föreläsningsdelen belyser forskningsresultaten, verksamma mekanismer och implementeringsaspekten - och under den praktiska delen får du prova på delar av lektionsupplägget.

10.15 – 10.45             Kaffe

10.45 – 12.00             Parallella workshops och seminarier

R   Dans och hälsa i praktik och teori
Dans och hälsa i praktik och teori: Workshop med forskaren inom hälsovetenskap, medicine doktor Anna Duberg, Örebro universitet. Nytänkande insatser för att stärka psykisk hälsa hos unga efterfrågas allt oftare. Dans med fokus på rörelseglädje har i en studie från Örebro Universitet visat sig kunna utgöra ett exempel på en vetenskapligt utvärderad och hälsoekonomiskt effektiv metod som kan komplettera vårdinsatser. Workshopen 13/10 kombinerar teori och praktik. Föreläsningsdelen belyser forskningsresultaten, verksamma mekanismer och implementeringsaspekten - och under den praktiska delen får du prova på delar av lektionsupplägget.

S   Dans och språkutveckling på lågstadiet
I Västerholms skola i Skärholmen har dansläraren Ida Sandor utvecklat projekt med dans, språk och identitet.
Genom dansen tar eleverna till sig kunskaper på nya sätt och utvecklar uttryck , delaktighet och identitet.
Danslärarna Ida Sandor, Skärholmen och Malin Morin, Skellefteå delar med sig av samlade kunskaper inom området dans och språkutveckling.

T   Pilotprojektet Dans i förskolan.
I workshopen utforskar vi när dans blir dans och arbetar med dans, estetik, genus, bildspråk och uttryck med utgångspunkt i förskolans läroplan LpFö 18 bl.a. målet om kroppslig och personlig integritet.
Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik, LTU, Anna Lindqvist universitetslektor, Umeå universitet och Gustaf Sixten Inga, förskollärare vid Sameskolan i Kiruna, Lotta Rajalin, rektor för förskolor i Stockholm. Pilotprojekt med Dans i förskolan i 10 kommuner presenteras.

U   Framtidens skola – kulturens och dansens roll diskuteras i rektorsseminarium
Moderator: Elisabeth Sörhuus. seniorkonsult/rådgivare i skolfrågor och ledamot i Institutet Dans i skolans styrelse. Medverkande: Elice Öqvist, grundskoleskolchef Piteå, Monica Portin, biträdande rektor Elinsborgsskolan, Tensta, Sylvia Carlsdotter, rektor, Kulturskolan, Simrishamn, Katarina Sixten Inga, rektor, Sameskolan Kiruna, Björn Emmoth, rektor, Kulturskolan i Kalix.

V   Jag är fantastisk!

Flamencodansaren och danspedagogen Tina Wezelius Grebacken ger en workshop i flamenco med fokus på rytm, estetik, inlevelse och identitet. Deltagarna får själva dansa och ta del av ett dans i skolan -projekt från Elinsborgsskolan och Kvarnbyskolan i Rinkeby. Flamenco för förskolan, grundskolan, gymnasiet och högskolan. 

W   Seminarium/Workshop:  Fyrhändigt-att samsas vid en klaviatur

Konsertpianisterna Love Derwinger och Roland Pöntinen berättar och spelar tillsammans på ett piano. Om hur denna genre uppstod, vilka svårigheter som finns och hur man kommer runt dem. Om repertoaren för fyrhändigt piano, bl a Schuberts Fantasi och Stravinskijs Våroffer. Här anmäler du dig.

X    Skapa rum - göra plats

Vi undersöker rum, stad, hemkänsla och andra arkitekturbegrepp med hjälp av kropp och rörelse med Frida Brismar Pålsson, pedagogisk arkitekt. Frida talar också om skolans ”scenografi" och hur den påverkar elevernas vardagliga ”koreografier”.

12.00-13.00                 Lunch 

13.00 – 14.00             Panel:

Barns rättighet till dans (FN:s barnkonvention) Vi lyfter fram dans, hälsa, estetik och lärande och danslärares uppdrag i mötet med kommuner, skolor, kulturskolor, lärare, förskolepersonal, rektorer och beslutsfattare

Hur når vi nya grupper med dans? Möjligheter och utmaningar för kulturskolorna, grundskolor samt förskolor.

 • Sylvia Carlsdotter, enhetschef, Kulturskolan i Simrishamn
 • Jenny Löfström Ellverson, verksamhetsansvarig, Kulturskolecentrum, Kulturrådet
 • Björn Emmoth, rektor, Kulturskolan i Kalix
 • Kristina Enqvist, rektor, Kulturskolan i Piteå, Kulturskolerådet
 • Elin Engström, danslärare, Danspoolen, Värnersborg
 • Monica Portin, biträdande rektor Elinsborgsskolan, Tensta
 • Katarina Sixten Inga, rektor, Kiruna
 • Moderator: Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef Institutet Dans i skolan och professor i danspedagogik vid LTU

 14.00 – 15.15             Parallella workshops och seminarier

Y   Street på schemat för alla
Streetdans på schemat för alla under ledning av streetdansaren Yared Cederlund som har varit verksam i dans och streetdans sedan 1998. Han både dansar professionellt och utbildar inom flera genrer av streetdans. 

Z   Dans i förskolan – ett aktionsforskningsprojekt
Att utgå från leken och dansen och förhålla sig till undervisningsbegreppet i förskolan: Anna Lindqvist, universitetslektor, Umeå universitet och Märta Pastorek Gripson, universitetslektor, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad och vid Göteborgs universitet, forskar om undervisningsbegreppet i förskolan och kommer att presentera sitt pågående aktionsforskningsprojekt.

Å   Hur kan man starta dans i skolan eller dans i förskolan?
Ett seminarium som vänder sig till de som vill få inspiration och kunskaper för att starta dans i skolan -verksamheter.

 • Varför dans i skolan?
 • Hur påverkar man beslutsfattare?
 • Hur hittar man danslärare?
 • Kompetensutveckling för skolans personal
 • Projektmedel för försöksverksamhet? 

Medverkande: Kristina Enqvist, rektor Musik- och dansskolan, Piteå, Kulturskolerådet, Elin Engström, danslärare, Danspoolen, Vänersborg, Björn Emmoth, rektor Kulturskolan, Kalix, Sylvia Carlsdotter, Rektor Kulturskolan Simrishamn, Jenny Löfström Ellverson, verksamhetsansvarig, Kulturskolecentrum, Kulturrådet, Elisabeth Sörhuus, seniorkonsult/rådgivare i skolfrågor och styrelseledamot Institutet Dans i skolan. Moderator:  Cecilia Björklund Dahlgren, Institutet Dans i skolan.

Ä   Dans och språkutveckling på lågstadiet
I Västerholms skola i Skärholmen har dansläraren Ida Sandor utvecklat projekt med dans, språk och identitet.
Genom dansen tar eleverna till sig kunskaper på nya sätt och utvecklar uttryck, delaktighet och identitet.
Danslärarna Ida Sandor, Skärholmen och Malin Morin, Skellefteå delar med sig av samlade kunskaper inom området dans och språkutveckling

Ö   Att utbilda i dans inom högre utbildning – Matt Mattox
Workshop i jazzdans och Mattoxteknik under ledning av Tove Lojander, adjunkt i dans vid Luleå tekniska universitets dansutbildning och av studenterna utnämnd till årets lärare 2019 vid LTU. Danspedagogik och ämnesdidaktik för dans med utgångspunkt från jazzdans och Mattoxteknik får workshopdeltagarna möta.

15.15-15.45               Kaffe och mingel

16.00                           Avslutning