Program 8/5

Musikhögskolan i Piteå

8.00 – 9.00    Registrering för nya deltagare

9.00 – 10.15    Parallella workshops och seminarier

P   Dans i skolan i Piteå
Från Musik- och dansskolan/kulturskolan i Piteå når danslärarna ut med dans till barn i förskolor, elever i grundskolor och träningsskola samt till frivillig verksamhet. I den här workshopen får deltagarna möta danslärarna Liselott Berggren och Sara Lockby vilka presenterar hur de arbetar med dans i kommunen.

Q   Dans i förskolan, kropp och genus
En workshop där deltagarna själva dansar och får kunskap och inspiration att arbeta med dans, genus, berättande och uttryck med Anna Lindqvist, dansforskare och biträdande rektor för Lärarhögskolan vid Umeå universitet och förskolechefen Lotta Rajalin, Stockholm.

Program

R   GAGA-workshop
GAGA handlar om att lära känna sin egen kropp och att utforska och utveckla det egna rörelsemönstret samt bygga explosivitet och snabbhet utifrån den egna kroppens förmåga. GAGA har skapats av Ohad Naharin, koreograf och ledare för världsberömda Batsheva Dance Company. I den här workshopen får deltagarna dansa under ledning av dansarna Bosmat Nossan och Noa Paran.

S   Så bygger vi skolor för det poetiska språket
Dansen får elever att förstå och förhålla sig till varandra, uttrycka känslor och klä tankar i rörelse och utveckla det ”poetiska språket ”. Vad behöver skolor i sin miljö för att skapa plats för dansen? I den här workshopen får deltagarna modeller för att utveckla en skola för emotionell och empatisk utveckling och själva pröva att skapa sitt poetiska språk, sin inlevelse och sin fantasi med enkla dansövningar. Ett stort fokus ligger på att se till att skolmiljöerna stödjer fysisk aktivitet och multimodalitet. Workshopen leds av Frida Brismar Pålsson, pedagogisk arkitekt och konsult inom lärmiljöer.

T   Danslärare, ny lärarkategori
Efterfrågan på danslärare är stor. Det finns tre lärosäten som utbildar danslärare Luleå tekniska universitet, Dans- och Cirkushögskolan i samverkan med Stockholms universitet samt Göteborgs universitet. I detta seminarium diskuterar danslärarutbildare och nyutexaminerade danslärare tillsammans med danslärare som arbetat en längre tid utmaningar och möjligheter för hur dansen ska stärkas i framtidens skola.

U   SCHAKT - koreografiska signaturer
Deltagarna får själva dansa och fördjupa sig i Per Jonssons konstnärsskap, en av Sveriges främsta koreografer. Danskonstnären Håkan Mayer som själv dansat SCHAKT och som har upphovsrätten till koreografin tillsammans med Cecilia Roos. Han kommer att ge deltagarna tillgång till den konstnärliga signaturen, konstnärliga processerna, kroppsmedvetenhet, uttryck och inspiration till nyskapande i dans.

10.15 – 10.45    Kaffe

10.45 – 12.00    Parallella workshops och seminarier

V   Åtta årstider
Ett möte i dans mellan urfolk, nyanlända och majoritetssamhälle. Elever från sameskolorna i Kiruna, Gällivare och Tärnaby dansar tillsammans med elever från Stockholm och Piteå, under ledning av Tina Wezelius Grebacken, flamencodansare och danspedagog, Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik, LTU samt Gustaf Sixten Inga förskollärare, Sameskolan i Kiruna. Delaktighet, integration och kulturell identitet utvecklas när eleverna dansar och utvecklar det egna uttrycket och skapandet.

X   Workshop med nordiska dansforskare
Dans och konstruktion
Praktisk metod att använda "sökandet" som en konstnärlig, pedagogisk forskningsmodell. Isto Turpeinen presenterar verktyg för att generera, samla och använda olika danselement. Deltagarna får dela erfarnheter i teori och praktik för reflektion och dialog. Isto Turpeinen, doktor i danskonst, dansare, pedagog och dansforskare vid Konstuniversitet i Helsingfors med expertis inom dansutbildning för pojkar och män.

Deltagande dansforskning som performative inquiry
Tone Pernille Østern är doktor i danskonst, konstnärlig ledare för Inclusive Dance Company och professor i konstämnenas didaktik med vikt på dans vid lärarutbildningen vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hon håller en deltagande forskningsworkshop som tar avstamp i något hon inte kan med försöker lära om som medforskare - traditionell dans från Papua Nya Guinea och Malawi. Workshopen syftar till atttillsammans med deltagarna utforska betydelsen av delaktighet i dansforskning, och att våga undersöka och öppna sig för nya perspektiv i dans.

Y   Dansa en bok
Dansa en bok är en metod där dans och musik används för att stimulera läs- och språkinlärning och eget skapande. Metoden har utarbetats av Sophia Färlin-Månsson på uppdrag av Kulturenheten Dans och Regionbibliotek Uppsala, Region Uppsala, med stöd av Kulturrådet. Läs mer om metoden på www.regionuppsala.se/dansaenbok Materialet får användas fritt under förutsättning att Region Uppsala anges som upphovsman.

Z   Hip hop-workshop
Ambra Succi är som dansare och koreograf en av de främsta från hiphopscenen. Workshopen vänder sig till alla som vill lära sig mer och fördjupa sig i hiphopens estetik, teknik och uttryck samt ta del av hur en genom hiphopen kan kommunicera. Ambra är koreografen som satt stort avtryck i Danssverige med Bounce Streetdance Company och vars kreativa idéer tog Loreen till toppen.

Å  Isadora Duncan – autentisk koreografi och en levande tradition
I den här workshopen får deltagarna prova på autentiska Isadora Duncan koreografier i en levande tradition under ledning av Kathleen Quinlan Zetterberg, som är en av världens främsta Isadora Duncan-tolkare till musik av Chopin, Gluck och  Brahms. som framförs av konsertpianisten Roland Pöntinen.

12.00 – 13.00    Lunch

13.00 – 13.45    Dansföreställning: Möten i dans!
Dansen är ett viktigt och internationellt språk i skolan som alla förstår och som överbryggar gränser mellan människor, länder och kulturer. Barn och unga från Piteå, Stockholm, sameskolorna i Kiruna, Gällivare och Tärnaby möter professionella dansarna Bosmat Nossan och Noa Paran, Tel Aviv, Hip Hop-dansaren och koreografen Ambra Succi, Isadora Duncan-tolkaren Lilly Zetterberg och konsertpianisten Roland Pöntinen, samt medverkande från Kungliga Baletten.

14.00– 15.15    Parallella workshops och seminarier

Ä   Vi dansar det nordiska ljuset
Till tonerna av Sibelius, Grieg och Stenhammar framförda av konsertpianisten Roland Pöntinen dansar och improviserar barn, ungdomar och danslärarstudenter fram det nordiska ljuset.

Ö   Möte med danslärarutbildare
I den här workshopen får deltagarna möta danslärarutbildarna
Jenny Öhlund och Tove Lojander som är adjunkter vid Luleå tekniska universitets Danslärarutbildning i Piteå. De presenterar Danslärarutbildningens innehåll och fokuserar särskilt på dansgestaltningen och synliggör utmaningar med progression och bedömning där de särskilt lyfter fram olika metoder vid bedömning. Workshopsdeltagarna får själva genomföra två övningar i jazzdans och två övningar i modernt på olika nivåer och tillsammans blir det tillfälle för reflektioner kring progression.

AA   Dans och språkutveckling / Dans, demokrati och historia
I Västerholms friskola i Skärholmen har dansläraren Ida Sandor utvecklat projektet dans, språk och identitet och med hjälp av dansen som språk tar eleverna till sig kunskaper och utvecklar uttryck och identitet.
I Hallstahammar arbetar dansläraren Caroline Gustafson-Asp med projektet Dans, demokrati och historia i grundskolorna i kommunen. Målet är att utveckla arbetet så att dansen blir en integrerad del i lärprocessen även efter projektet. I den här workshopen får deltagarna prova på att dansa under ledning av Ida och Caroline och fördjupa sig inom området dans och lärande.

BB   Dans och integration
Benno Voorham presenterar sitt arbete med nyanlända ungdomar i Stockholms län och Göteborg/Västra Götaland. Ett arbete som är baserat i dans- och kontakimprovisation där rörelsen fungerar som ett universellt språk för att komma i dialog med andra. Efter presentationen får workshopsdeltagarna möjlighet att utforska det internationella språket och själva dansa.

CC   Hip hop-workshop
Ambra Succi är som dansare och koreograf en av de främsta från hiphopscenen. Workshopen vänder sig till alla som vill lära sig mer och fördjupa sig i hiphopens estetik, teknik och uttryck samt ta del av hur en genom hiphopen kan kommunicera. Ambra är koreografen som satt stort avtryck i Danssverige med Bounce Streetdance Company och vars kreativa idéer tog Loreen till toppen.

15.15 – 15.45    Kaffe

15.45 – 17.00    Parallella workshops och seminarier

DD  Hur kan man starta Dans i skolan?
Ett seminarium som vänder sig till de som vill veta
hur man kan starta dans i skolan-verksamhet.
- Varför obligatorisk dansundervisning i skola och förskola?
- Hur kommer dansen in när estetiska ämnen planeras återinföras på gymnasiet 2019?
- Hur hittar man danslärare eller koreograf?
- Hur kan man söka projektmedel från Kulturrådets Skapande skola    
Medverkande: Veronica Lamppa Lönnbro,  Kulturrådet, Lars-Åke Backman, Skolverket och Cecilia Björklund Dahlgren, Institutet Dans i skolan.

EE   Kroppskoll
Hur känns det att vara i kontakt med sin kropp och hur signalerar vi våra känslor? Finns det gränser för vad vi kan acceptera när vi förlorar vår kroppskoll? Under denna interaktiva workshop möter vi sex danslärarstudenter som utforskar kroppsgränser och attityder under en rörelseimprovisation. Eva Bojner Horwitz, associerad professor och kulturhälsoforskare, Karolinska Institutet och Uppsala universitet bjuder upp till diskussion kopplat till integritet, kroppsavläsning och spegling tillsammans med mikrofenomenologen Bruna Petreca, verksam vid Materials Experience Lab, Delft University of Technology, Nederländerna samt Brasilien.

FF  GAGA-workshop
GAGA handlar om att lära känna sin egen kropp och att utforska och utveckla det egna rörelsemönstret samt bygga explosivitet och snabbhet utifrån den egna kroppens förmåga. GAGA har skapats av Ohad Naharin, koreograf och ledare för världsberömda Batsheva Dance Company. I den här workshopen får deltagarna dansa under ledning av dansarna Bosmat Nossan och Noa Paran.

GG   Pojkar möter proffsdansare
Pojkar i Piteå får chansen att dansa och inspireras av ett riktigt dansproffs när Olof Westring, f.d. premiärdansör vid Kungliga Baletten lockar fram balett hos pojkarna. Kroppsmedvetenhet, uttryck och dansglädje står i fokus. Workshopen äger rum i Danslärarutbildningens stora och vackra danssal. En workshop med spetskompetens som synliggör att bredd och elit går hand i hand. Numera är Olof Westring dansutvecklare vid Dans i Nord.

HH   Barockdans på schemat
Det finns ökat intresse för historiska danser och i den här workshopen får deltagarna möta danskonstnären Håkan Mayer och lära sig menuett, "Menuett från Boureé d'Achille av Monseiur Pecour 1700" till musik framförd av musikstudenter från Musikhögskolan i Piteå. Som koreograf debuterade Håkan Mayer på Drottningholmsteatern och har arbetat i huvudsak som koreograf i opera- och teatermusikaluppsättningar, främst på Göteborgsoperan och Det Kongelige i Köpenhamn.

HHH  Seminarium om hur man kommer i kontakt med danspedagogiska utvecklingsarbeten och forskning
Vid flera svenska universitet och högskolor kan man gå kurser och delta i forskningsprojekt kring danspedagogik. Antagning sker ofta genom att lämna in en forskningsplan eller forskningsansökan för att visa sina förkunskaper. Vid seminariet kommer Bengt Olsson, professor i musikpedagogik vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet, och ordförande i Institutet Dans i skolans vetenskapliga råd, att presentera vad en sådana ansökningar bör innehålla, vanliga misstag och vad man bör tänka på för att bli antagen.

17.00 - 17.45      Panelsamtal: Dans i skolan för alla!
Det är en rättighet för barn och unga att få tillgång till dansen som konstform i skolan. Hur ska vi gemensamt kunna utveckla området för att nå målet Dans i skolan för alla? Ett samtal förs mellan representanter från utbildningsväsendet, kulturområdet, kommuner, staten och övriga ansvarstagare.
Piteå kommun, Skellefteå kommun, Institutet  Dans i skolan, Statens kulturråd, Skolverket och Sparbanken Nord medverkar

  • Dans i grundskolan och förskolan samt kulturskolan
  • Dans när estetiska ämnen ska återinföras på gymnasiet
  • Forskning för området Dans i skolan
  • Nationell plattform Dans i skolan


18.30 – 19.15    Dansföreställning Möten i dans, Studio Acusticum     
OBS! Samma föreställning som gavs 13.00, nu öppen för allmänheten

19.15        Middag i Restaurang Två kök
Acusticum, Musikhögskolan