Sommarakademier 2023

Förskolepersonal, lärare, fritidspersonal, pedagoger och rektorer är välkomna till Sommarakademierna för att manifestera dansens självklara plats i förskola och skola och barns rätt till kultur, identitetsskapande och lärande. Intresset för dans i förskolan och skolan ökar och dansens betydelse för barns utveckling lyfts fram. Medvetenheten om att allt fler barn rör sig för lite har ökat intresset för dansen. 

Skellefteå 14 juni 2023

Sommarakademin arrangeras i en inspirerande miljö i vackra Sara kulturhus och blir en mötesplats för kompetensutveckling i danspedagogik. Det blir kunskapsbildning genom workshops, föreläsningar och erfarenhetsutbyten som kommer kunna omvandlas i praktiken direkt och tillsammans dansar vi fram sommarlovet.


Piteå 15 juni 2023

Sommarakademin arrangeras i en inspirerande miljö i de vackra danssalarna på Musikhögskolan och blir en mötesplats för kompetensutveckling i danspedagogik. Det blir kunskapsbildning genom workshops, föreläsningar och erfarenhetsutbyten som kommer kunna omvandlas i praktiken direkt och tillsammans dansar vi fram sommarlovet.