Danskonsulenter

Den regionala danskonsulentverksamheten håller ihop, vidareutvecklar och stärker dansen i regionerna. I den statliga förordningen för danskonsulentverksamheten framhålls att verksamheten ska ha som mål att sprida och stimulera kunskap om dansen med ett särskilt fokus på barn och ungdomar. Läs mer.


Exempel på verksamhet

DANS I VÄRMLAND 

Mobila Dansverkstaden
En regional resurspool av danskonstnärer, med olika yrkesbakgrund inom dansområdet. Startade 1999 och fungerar som instrument för dansutveckling och att bidra till att täcka behov av olika slags danskompetenser som verksamheter i regionen efterfrågar. Skapar arbetstillfällen för dansutbildade och erbjuder tillgång på professionella danskonstnärer för regionen.

Drömsommarjobbet

Möjlighet för unga dansare som går på gymnasiet att prova på yrket som dansare under en fyra veckors lång sommarpraktik under ledning av professionella koreografer. Startade 1999, och har haft såväl nationell som internationell prägel.

Foto: Ulf Enochsson

Abundance

Internationell Dansfestival som genomförs vart tredje år. Startade i samband med ett internationellt utbyte med Colombia 2004.

Foto: Bengt Gustavsson

Danskunskapandeprojektet

Ett projekt som syftar till att öka kunskapen om dans i skolan. 2011 riktade sig projektet till mellanstadiet och 2012 till lågstadiet. Ett kunskapande i och om dans och att ta emot dans i skolan.