Lärande exempel

Vi vill sprida kännedom om dans i skolan-verksamhet som finns i Sverige. Mejla oss några rader om hur ni arbetar med dans på skolschemat: info@dansiskolan.se. Innehållet, men vi är också nyfikna på hur ni organiserar dansen i skolan.

I den nya läroplanen Lgr 11 lyfts dansen fram och vi är övertygade om att många skolor hittar nya former för att fler elever får möta kunskapsområdet dans.  Vi är nyfikna på era exempel som vi gärna vill publicera här på hemsidan!


Dansa en bok!
Dansa en bok gör fortbildningsworkshop för pedagoger, bibliotekarier och andra vuxna som arbetar med barn och läsning. I workshopen får du tips och idéer till hur du kan använda dans och musik som verktyg i utvecklingen av läsförståelse hos barn. Läs mer.

Dans i förskolan Lyckeboa
nstitutet Dans i skolan har genom några pilotprojekt börjat arbeta med dans som uttrycksform i förskolan. I Stockholm har förskolan Lyckeboa haft dans med en danspedagog vid fem tillfällen med någon veckas mellanrum.
Syftet var att pröva hur det skulle gå att arbeta med dans på ett systematiskt sätt med en grupp 3-4 åringar, där i stort sett ingen hade någon erfarenhet av dans sedan tidigare. Ett annat syfte var att se om danslektionerna även skulle kunna rymma fortbildning av förskolans personal. Läs mer.

Dansen berättar
Vid Västerholms Friskola i Skärholmen pågår ett projekt där nyanlända barn får dansa i skolan för att genom dansen lära sig svenska, men också för att dela sina berättelser med sina nya klasskompisar. Läs mer.

Dans och arkitektur i Kiruna
Barn från Bullerbyns förskola dansade arkitektur i Ferrumparkens snölekplats i Kiruna tillsammans med den franske koreografen Stephan Imbert inom ramen för ett Skapande skola-projekt där Kiruna fått medel från Statens kulturråd för att kunna engagera danskonstnärer och internationella koreografer. Det handlar om stadsflytten, dansad arkitektur, centrum, periferi och identitet. Läs mer.

Danshistoria på mellanstadiet

I Värmland kommer man erbjuda danshistoria för mellanstadieelever: "... alla Värmlands mellanstadieskolor får erbjudandet om att ta emot ett spännande dansprojekt, en dansföreställning, som på ett kreativt sätt kommer att förmedla dansens historia och uttryck. De allra flesta vet nog vem Michael Jackson är, med vem är Isadora Duncan, Steve Paxton och Ánna Pávlova? Och vilken status hade dansen i samhället när Ludvig XIV regerade i Frankrike på 1600-talet. Varifrån kommer egentligen streetdansen och vad är det för skillnad mellan balett, jazzdans, streetdance och modern samtidsdans? På vilket sätt kan dans ha något med politik, demokrati, internationalisering och mode att göra?" .

Faluns musik- och dansskola: "Vi vill att alla får chansen att prova på dans eller musik i någon form."

Dans- och Musikskolan har en bred inriktning ifråga om olika musikgenrer och har som målsättning att försöka nå barn och ungdomar i Falu kommun så att alla skall få en chans att prova på dans eller musik i någon form. Läs mer.

Hallands län Andersbergsskolan F-5
http://www.oru.se/NCFF/Larande-skolexempel/Lan/Hallands-lan/Halmstad---Andersbergsskolan-f-5/

Norrbottens län Kullenskolan F-4

http://www.oru.se/ExternalWebsites/NCFF/NCFF%20dokument/Dans%20i%20skolan/Utmaningen%20Motiveringar.pdf
Kullenskolan skriver på sin hemsida: " Vi värdesätter estetiska uttrycksformer och har därför varje vecka dans med en danspedagog från musik- och danskolan." http://www.pitea.se/sv/du-och-din-kommun/Skola-och-Utbildning/Vara-enheter/Ojebyomradet/Skolor/Kullenskolan/Arskurs-2/  

Hjulsta skolor F-9
Bl.a. Musikal- och showprofil http://www.hjulstaskolan.se/index.php?option=com_content&view=article&id=154&Itemid=227 
Hässelbygårdsskolan F-9
Musikalprofil: Musikalprofilen innebär att sex timmar/vecka ägnas åt dans, drama och musik/sång. Dessa lektioner tas från elevens val, svenska, idrott och NO. Profilen är sökbar för elever i åk 6-9. http://www.hasselbygardsskolan.se/default.asp?subpage=37

Sigtuna Kulturskola
Skolans alla åldrar från förskole-klass till årskurs 3 har dans. http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Kulturskolan/Kontakta-lararna/Maria-Edin/

Värmdö Musikskola
Som en följd av ett kommunalt folkomröstningsutslag 2004 inleddes 2005 uppbyggnaden av kulturämnesundervisningen i Värmdö kommun. Det innebär att alla elever i skolår 1-3 varje vecka undervisas i dans, drama eller rytmik schemalagt under ett läsår vardera. https://www2.varmdo.se/Resource.phx/plaza/publica/pop/kulturskola/kulturskolaniskolan/dansdramarytmikigrundskolan.htx

Musikskolan i Skellefteå
I Skellefteå är dansen schemalagd för alla barn i grundskolan under ett läsår. 2007 firade Skellefteå musikskola trettioårsjubileum med Dans i skolan som obligatorium, vilket är unikt i Sverige. http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=55640&refid=60403

Utmaningen dans i skolan

Grundskolor och gymnasieskolor har under hösten 2006 uppmanats att skicka in en beskrivning av hur just deras skola arbetar med dans. Sex skolor belönades med ett stimulansbidrag på 10 000 kronor vardera.

Sex skolor får pris för dans
Andersbergsskolan F-5, Halmstad

http://www.utb.halmstad.se/skolor/ab/Idrott_och_halsa/Idrottsdagbok_vt_09/

Ålberga skola, Jönåker

"Vi är för närvarande en av länets två dansskolor. Det betyder att vi använder den kulturella dansen i vår undervisning och i vårt hälsofrämjande arbete." http://www.nykoping.se/Grundskolor/Alberga-skola/Om-skolan/

Vasa lärcentrum, gymnasium, Göteborg
"De fria konstformerna har en viktig plats och präglar studierna på Lärcentrum Vasa. I vår studio kan du få arbeta med dans, teater, måleri, foto m.m." Läs mer.

Hällbyskolan, Västerås
"Tycker du dessutom om att sjunga, dansa och spela teater för att lära dig mer och befästa dina kunskaper så passar Hällbyskolan säkert dig. Vi jobbar med MUSIKAL som en metod att fördjupa kunskaperna. Det ger också kompetens när det gäller att samarbeta och våga framföra det man kan inför andra. Vi tror att detta stärker självkänslan och ger ett bättre självförtroende." http://www1.vasteras.se/hallbyskolan/om-skolan/om-hallbyskolan.shtml